Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội
Cẩm Khê - Phú Thọ:

Chuyển mình mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn mới

07/08/2018 | 10:22:46
HOANHAP.VN - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Phú Thọ, huyện Cẩm Khê đã về đích nông thôn mới (NTM) với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

 

Đồng chí Hà Đức Huynh, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cùng Ban thường vụ huyện ủy cẩm Khê chỉ đạo sản xuất nông nghiệp


Cẩm Khê là huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, có 31 đơn vị hành chính (30 xã và 1 thị trấn), với dân số trên 13 vạn người, trong đó 80% dân số sống bằng nghề nông. Cơ sở hạ tầng của huyện tuy đã được đầu tư, xây dựng nhưng chưa đồng bộ, tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn chậm phát triển, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa phát triển được những sản phẩm thế mạnh của địa phương. Đó là những đặc điểm khó khăn nhất trong quá trình xây dựng NTM ở huyện Cẩm Khê.

Hiểu được xuất phát điểm trên, Cẩm Khê rất tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp trong nhân dân để cùng chung tay xây dựng NTM.

Chính vì thế, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã quan tâm thực hiện; thông qua các buổi tiếp xúc, đối thoại cùng nhân dân, phát sóng trên Đài Truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh xã, nhằm cung cấp các thông tin về thực hiện Chương trình này.

Đồng Chí Hà Đức Huynh, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện báo cáo với đồng chí Bùi Minh Châu, UVBCH TW - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh về tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Cẩm Khê


Kết quả 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã tổ chức được trên 50 cuộc tuyên truyền vận động, với hàng ngàn lượt người tham dự; cấp phát trên 500 cuốn sổ tay, tờ rơi tuyên tuyền xây dựng NTM cho các ngành, đoàn thể, xã.

Phối hợp UBMTTQ huyện, các đoàn thể chính trị và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng NTM” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng khu dân cư, xã đạt chuẩn văn hóa, nhằm góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng NTM; vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Đồng chí Hà Đức Huynh, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Khê thăm hoạt động của nhà máy YDa tại Cụm công nghiệp Cẩm Khê


Theo ông Cù Xuân Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện Cẩm Khê đã huy động tổng nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM được 53,75 tỷ đồng, trong đó cộng đồng dân cư đã đóng góp được 2.195 triệu đồng tiền mặt; 1.048 ngày công và hiến tặng 5.579 m2 đất.

Cùng với việc huy động các nguồn lực, huyện đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng, lựa chọn các công trình vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phục vụ cho đời sống sinh hoạt của nhân dân để ưu tiên đầu tư. Chính vì thế, mà kinh tế trong huyện cũng trên đà phát triển và an sinh xã hội ngày một nâng cao.

Công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều chương trình, đề án, chính sách, cơ chế hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư, cùng với sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng đã giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2018 về tiêu chí hộ nghèo: Có 10/30 xã đạt, chiếm 33,3%; Tiêu chí lao động có việc làm: Có 30/30 xã đạt, chiếm 100%.

Giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư, tạo những bước chuyển mới, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tăng cường, chất lượng giáo dục được cải thiện tốt hơn. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục hầu hết đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được yêu cầu giáo dục trong tình hình mới. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi, đạt giải trong các kỳ thi, tốt nghiệp các cấp học ngày càng tăng. Kết quả thực hiện Tiêu chí Giáo dục và Đào tạo: Có 17/30 xã đạt, chiếm 56,7%; tăng 23,3% so với năm 2017.

Đồng chí Dương Hoàng Hương, Bí thư huyện ủy Cẩm Khê cùng đ/c Hà Đức Huynh, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê trao bằng công nhận xã đạt Chuẩn nông thôn mới cho xã Phương Xá (năm 2015)


Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, y tế dự phòng, dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm thực hiện và có nhiều tiến bộ, nhất là tăng cường phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn huyện; Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Kết quả thực hiện Tiêu chí Y tế: Có 18/30 xã đạt, chiếm 60%.

Tính đến hết tháng 6/2018, toàn huyện Cẩm Khê đã có 5 xã đạt chuẩn NTM (đạt 19/19 tiêu chí), gồm: Phương Xá, Sai Nga, Tình Cương, Hiền Đa, Cát Trù; Ba xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, gồm xã Điêu Lương, Tuy Lộc, Đồng Cam; 15 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 7 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí.

Có thể thấy, công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân; lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; năng xuất, chất lượng sản phẩm được nâng cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm, kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được củng cố, đầu tư xây dựng; diện mạo nông thôn từng bước thay đổi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Một số mô hình, dự án đầu tư phát triển sản xuất bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế, nhân dân đã nắm bắt những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để ứng dụng vào sản xuất, đã hình thành được mô hình sản xuất liên kết 4 nhà, việc đưa cơ giới hóa sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh và đã định hướng được sản xuất hàng hóa, sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn để giảm thiểu chi phí, tăng thu nhập cho nhân dân. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống, thu nhập của người dân được nâng cao cải thiện; Cơ cấu lao động có bước chuyển dịch tích cực.

6 tháng cuối năm 2018, Cẩm Khê phấn đấu đạt mục tiêu:

- Tập trung chỉ đạo các xã: Phương Xá, Sai Nga, Tình Cương tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt đảm bảo duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

- Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 02 xã: Hiền Đa, Cát Trù; Cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới 02 xã: Tuy Lộc, Điêu Lương. Các xã còn lại, tiếp tục phấn đấu tối thiểu đạt thêm 01 tiêu chí.

- Phấn đấu 10 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Các khu dân cư còn lại, tiếp tục phấn đấu tối thiểu đạt thêm 01 tiêu chí.

Các tin khác

Nghệ An: Chuyện “không nhỏ” ở một xã nghèo

Nghệ An: Chuyện “không nhỏ” ở một xã nghèo

HOANHAP.VN - Ngày 19/6/2018, Tạp chí điện tử Hòa Nhập đăng bài: “Nghệ An: Cán bộ sai phạm vẫn được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quỳ Hợp”. Sau khi bài báo được đăng tải, ngày 28/6/2018, ông Phan Đình Đạt - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp đã có văn bản số 687-CV/HU gửi UBND huyện, yêu cầu chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ vấn đề báo nêu.

Chỉ có 5% bệnh nhân hen được chẩn đoán và điều trị đúng cách

Chỉ có 5% bệnh nhân hen được chẩn đoán và điều trị đúng cách

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam đã phối hợp cùng AstraZeneca tổ chức họp chuyên gia về “Chứng cứ Kinh Tế Y Tế trong quản lý Hen và Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”.

Sở Giáo dục Hà Nội công bố hotline tiếp nhận tố cáo thu chi sai quy định

Sở Giáo dục Hà Nội công bố hotline tiếp nhận tố cáo thu chi sai quy định

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố số điện thoại đường dây nóng của Sở 088.8996970 và 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn để người dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định trong năm học 2018-2019.

Thể thao   
Olympic Việt Nam sớm vào vòng 1/8 với chút lợi thế

Olympic Việt Nam sớm vào vòng 1/8 với chút lợi thế

“Bỏ túi” thêm 3 điểm sau trận thắng Nepal, Đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào vòng 16 đội trước 1 vòng đấu với ngôi đầu bảng D. Đây là lợi thế của các cầu thủ Việt Nam so với Nhật Bản trước trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Sở Giáo dục Hà Nội công bố hotline tiếp nhận tố cáo thu chi sai quy định

Sở Giáo dục Hà Nội công bố hotline tiếp nhận tố cáo thu chi sai quy định

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố số điện thoại đường dây nóng của Sở 088.8996970 và 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn để người dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định trong năm học 2018-2019.

Du lịch   
Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

Ngày 30/7, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tính đến hết tháng 7 đã đạt hơn 9 triệu lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, lượng khách du lịch đến Việt Nam trong 7 tháng qua đều tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Gạo, thủy sản vượt rào cản bảo hộ vươn ra thị trường thế giới

Gạo, thủy sản vượt rào cản bảo hộ vươn ra thị trường thế giới

HOANHAP.VN - Ảnh hưởng từ xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc tăng nhiệt là một trong những nguyên nhân được cho là “làm khó” cho xuất khẩu của Việt Nam nhất là đối với những mặt hàng nông, thủy sản.

AMM 51: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự các hội nghị liên quan

AMM 51: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự các hội nghị liên quan

Ngày 4/8, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) và các hội nghị liên quan, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 19, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 8 và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 25 đã diễn ra tại Singapore. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017