Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Công văn Phúc đáp của Bộ CHQS tỉnh Nam Định, Quân khu 3

25/10/2018 | 09:15:28
HOANHAP.VN - Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Tạp chí Điện tử Hòa nhập (sau đây gọi là Tạp chí) có nhận được công văn số 3153/ BCH-PCT ngày 4/10/2018 của Bộ CHQS tỉnh Nam Định (Quân Khu 3) do Đại tá Trần Ngọc Thạch, Chính ủy QK3 ký tên đóng dấu gửi Tạp chí, Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định và ông Nguyễn Văn Kỳ V/v trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Kỳ.

Hồ sơ của ông Nguyễn Văn Kỳ gửi tới Tòa soạn


Nội dung Công văn số 3153/ BCH-PCT có đoạn ghi: “Qua nghiên cứu Công văn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, Công văn của Tạp chí Điện tử Hòa nhập cùng các giấy tờ phô tô kèm theo; Bộ CHQS tỉnh Nam Định trả lời như sau:

1.Tại khoản 2, Điều 14, Mục 4, Chương 2 trong Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng “Hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng” có quy định:
Các giấy tờ làm căn cứ cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật

Hồ sơ: 04 bộ (Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị tiếp nhận bản có giấy tờ gốc; Cục Chính trị quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), mỗi bộ gồm:

a) Đơn đề nghị của đối tượng (Mẫu TL), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú; trường hợp đối tượng không cư trú ở nguyên quán phải có xác nhận của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi nguyên quán; trường hợp đang công tác có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý;

b) Bản chính của một hoặc các giấy tờ sau:

Sổ trợ cấp thương tật (ban hành theo quy định tại Thông tư số 254/TT-LB ngày 10/11/1967 của Liên bộ Nội vụ - Quốc phòng – Công an);

Sổ thương binh (ban hành theo Thông tư số 53/TBXH ngày 24/12/1981 của Bộ Thương binh và Xã hội);

Biên bản giám định thương tật của Hội đồng Giám định y khoa; quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật (sao y bản chính nếu là quyết định tập thể);

Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên, nhưng đã được xếp hạng thương tật và có Bản trích lục hồ sơ thương tật được lập từ danh sách hoặc hồ sơ Thương binh đang quản lý tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị hoặc Cục Người có công/Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2.Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật của ông Nguyễn Văn Kỳ do ban CHQS huyện Hải Hậu báo cáo; cơ quan chuyên môn đã xét duyệt, thẩm định thấy trong hồ sơ của ông Nguyễn Văn Kỳ chỉ có Biên bản số 176/BB-CS ngày 14/12/2015 về kiểm tra danh sách lưu trữ tại đơn vị về trường hợp bị thương của ông Nguyễn Văn Kỳ; Giấy chứng nhận bị thương số 94/CNBT ngày 14/12/2015 ; Công văn số 176/SĐ-CS ngày 14/12/2015 về việc cung cấp danh sách quân nhân bị thương xác nhận đồng chí Nguyễn Văn Kỳ bị thương với tỷ lệ thương tật là 31% của Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 mà chưa có Bản trích lục hồ sơ thương tật được lập từ danh sách hoặc hồ sơ thương binh đang quản lý tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quy định tại Khoản 2, Điều 14, Mục 4, Chương 2 trong Thông tư số 202 nêu trên (cụ thể là còn thiếu Bản trích lục thương tật của Cục Chính trị/Quân đoàn 3).

3.Cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn ông Nguyễn Văn Kỳ liên hệ với Cục Chính trị/Quân đoàn 3 để xin cấp Bản trích lục hồ sơ thương tật nhưng không được giải quyết. Do đó để đảm bảo quyền lợi được hưởng của đối tượng, mặc dù còn thiếu Bản trích lục thương tật nhưng Bộ CHQS tỉnh Nam Định vẫn đề nghị kèm theo hồ sơ để các cấp xem xét, vận dụng giải quyết. Sau khi xem xét hồ sơ thì Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị đã có công văn trả lời yêu cầu phải có bản trích lục hồ sơ thương tật theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 14, Mục 4, Chương 2 Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng.

4.Hiện nay Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị đã có Công văn số 2619/CS-TBLS ngày 09/8/2018 về việc đề nghị cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật trong đó tại Tiết c, Điểm 3 có quy định:

Trường hợp cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng không lưu trữ được danh sách thương binh nhưng ở đơn vị thuộc quyền có lưu trữ và quản lý danh sách thương binh có tên đối tượng thì Cục Chính trị hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (nơi không có Cục Chính trị), căn cứ danh sách lưu trữ và văn bản, thủ tục cấp lại của đơn vị thuộc quyền, để lập Bản trích lục hồ sơ thương tật (Mẫu kèm theo), chuyển cho đối tượng về địa phương (nơi có hộ khẩu thường trú) đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật theo quy định.


CV số 3153/ BCH-PCT của Bộ CHQS tỉnh Nam Định (Quân Khu 3)


Căn cứ hướng dẫn của Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị; Bộ CHQS tỉnh Nam Định đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trả lại hồ sơ của ông Nguyễn Văn Kỳ kèm theo bản phô tô Công văn số 2619 của Cục Chính sách về Ban CHQS huyện Hải Hậu để bàn giao, hướng dẫn cho ông Nguyễn Văn Kỳ bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Khi nào hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Điều 14, Mục 4,Chương 2 Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng thì ông Nguyễn Văn Kỳ làm đơn đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật theo đúng quy định tại Điều 14, Mục 4, Chương 2 Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng.

(Gửi bản phô tô Công văn số 2619 của Cục Chính sách kèm theo)

Bộ CHQS tỉnh Nam Định trả lời để Tạp chí Điện tử Hòa nhập, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định và ông Nguyễn Văn Kỳ được biết”.

Tạp chí Điện tử Hòa nhập cảm ơn Bộ CHQS tỉnh Nam Định (Quân khu 3) và Sở LĐTBXH TP. Nam Định đã kịp thời đồng hành cùng Tạp chí thụ lý hồ sơ, hướng dẫn ông Nguyễn Văn Kỳ hoàn tất giấy tờ theo quy định của pháp luật để sớm được hưởng chế độ thương binh.

Các tin khác

Vụ án tai nạn giao thông ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau: Luật sư đã đi đến tận cùng của sự thật

Vụ án tai nạn giao thông ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau: Luật sư đã đi đến tận cùng của sự thật

HOANHAP.VN - Vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (GTĐB) xảy ra tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đã qua 3 phiên tòa sơ thẩm nhưng vẫn chưa có điểm dừng, trong đó, 2 lần đại diện Viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa và xin rút hồ sơ để tiếp tục làm rõ những tình tiết quan trọng của vụ án. Đây là vụ án được dư luận người dân ở địa phương rất quan tâm (Hoanhap ngày 13/9/2018 đã phản ánh).

Cập nhật: Cuộc đối thoại giữa Techcombank và khách hàng

Cập nhật: Cuộc đối thoại giữa Techcombank và khách hàng

HOANHAP.VN - Sáng nay, tại Hội sở của ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam- Techcombank đã diễn ra buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà băng này với khách hàng. Theo thông báo của Techcombank cuộc dối thoại này sẽ diễn ra tại số 1 Tăng Bạt Hổ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại chuyển về Hội sợ của ngân hàng này tại số 191 Bà Triệu

Sẽ nghiên cứu sửa đổi Luật Nuôi con nuôi

Sẽ nghiên cứu sửa đổi Luật Nuôi con nuôi

Sau hơn 6 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP đã bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế và một số văn bản trong nước có liên quan được ban hành sau Hiến pháp năm 2013.

Thể thao   
Chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Du lịch   
Bãi Ông Lang - “Maldives” của Phú Quốc sắp có gì đặc biệt?

Bãi Ông Lang - “Maldives” của Phú Quốc sắp có gì đặc biệt?

HOANHAP.VN - Nếu như Bãi Sao đẹp nổi tiếng với dáng cong thoải tựa vầng trăng; Bãi Trường là khu phức hợp du lịch lớn nhất trên đảo... thì Bãi Ông Lang sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tìm về nơi tĩnh lặng để khám phá vẻ đẹp hoang sơ của tự nhiên.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

HOANHAP.VN - Mục tiêu phát triển BHXH trong những năm tới là tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH. Theo dự báo đến năm 2020, lực lượng lao động đạt khoảng 58 triệu người, như vậy mục tiêu đặt ra là có khoảng 29 triệu người tham gia BHXH, trong đó BHXH tự nguyện có khoảng 3 triệu người.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 33

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 33

Tối 15/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan theo lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017