Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Ngành Kiểm sát Thái Bình - Điểm sáng giữ vững cán cân công lý

09/12/2017 | 10:30:01
HOANHAP.VN - Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, đang đổi thay từng ngày trên chặng đường phát triển kinh tế - xã hội của thế kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức và hội nhập.

Ông Lê Trung Mưu - Viện trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho chúng tôi biết, là cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh, làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trong những năm qua Ngành Kiểm sát Thái Bình đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, nâng cao vai trò trách nhiệm của Kiểm sát viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững cán cân công lý, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.


Ông Lê Trung Mưu, Viện Trưởng viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình


Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”, trong những năm qua, Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh Thái Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

Trong bộn bề nhiệm vụ phải thực thi, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự là nhiệm vụ gian khổ. Thực hiện nhiệm vụ này, ngành đã đề ra nhiều biện pháp kiểm sát chặt chẽ, đảm bảo có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Để hoạt động điều tra được tiến hành đúng hướng, đúng người , đúng tội, lãnh đạo các đơn vị đã kịp thời phân công Kiểm sát viên kiểm sát điều tra vụ án. Đối với những vụ án lớn, phức tạp, trọng điểm, vụ án được dư luận quan tâm, thì Viện trưởng, Phó viện trưởng sẽ trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử. Nhờ đó, tiến độ giải quyết án luôn đảm bảo thời hạn luật định, đường lối xử lý đảm bảo quy định của pháp luật, chất lượng hồ sơ kiểm sát điều tra ngày càng cao…

Bên cạnh đó ngành còn chủ động nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự. Phối hợp với tòa án tổ chức xét xử các vụ án điểm, xét xử lưu động, các Kiểm sát viên đã tranh luận dân chủ, công khai với luật sư và những người tham gia tố tụng tại phiên tòa, bảo vệ quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được tăng cường. Trong kiểm sát, công tác xét giảm án tha tù, đặc xá… đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2010 - 2014). Ban cán sự Đảng, Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các đơn vị trong ngành bám sát tình hình thực tiễn, cụ thể hóa những chủ trương, đề ra biện pháp tích cực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 39 - CT/TW ngày 21/5/2004, Chỉ thị 34/CT - TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Luật thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 08/CT - VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của Ngành Kiểm sát Thái Bình phát triển lên một tầm cao mới.


Ban chấp hành Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022


Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm về bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” gắn với làm theo lời dạy của Người với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Bồi dưỡng, đào tạo năng lực cán bộ, tăng cường công tố trong điều tra. Tổ chức các cuộc thi “chúng tôi là Kiểm sát viên” . Đặc biệt phối liên ngành để thực hiện cải cách Tư pháp, thực hiện Quy chế: Quy chế Chủ trì; Quy chế phối hợp trong điều tra truy tố xét xử thi hành án; Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa để rút kinh nghiệm; Chương trình phối hợp thực hiện Nghị Quyết 37 của Quốc hội; Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XI - XII; Chỉ thị 03; Chỉ thị 05… Đồng thời phát động thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức với chủ đề “Trách nhiệm, công tâm, nghiệp vụ tinh thông, chất lượng hiệu quả”. Trên cơ sở kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình thi đua của đơn vị mình và tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua theo quy định. Từ đó tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phong phú, liên tục, đổi mới, gắn với việc tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đã phát triển có chiều sâu, có sức lan tỏa rộng, khơi dậy được tinh thần thi đua yêu nước… đem lại hiệu quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Toàn ngành đã có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự qua từng năm. Xác định kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là khâu có ý nghĩa then chốt, để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự, vừa chống oan sai, vừa chống bỏ lọt tội phạm, Ngành Kiểm sát Thái Bình, đã coi đây là những nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo liên ngành hai cấp tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện Bộ Luật tố tụng hình sự, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế tồn tại, nguyên nhân và bàn giải pháp khắc phục, thống nhất ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tổ chức Hội nghị sơ kết, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 06 về công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thay thế quy chế cũ, kịp thời giải quyết những bất cập, khó khăn vướng mắc... Đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, xác định, giải quyết 245 vụ án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, tập trung phát động thi đua thực hiện các giải pháp để nâng cao trách nhiệm và chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Phối hợp với tòa án tổ chức 537 phiên tòa rút kinh nghiệm, góp phần tích cực nâng cao năng lực nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên. Viện Kiểm sát hai cấp còn tăng cường phối hợp với tòa án tổ chức xét xử 294 phiên tòa lưu động để tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm…

Lãnh đạo VKSND tỉnh phát động các đơn vị thi đua đề ra nhiều biện pháp thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT - VKSTC của Viện trưởng VKS tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, nhằm kiểm sát đầy đủ và chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án…

Viện Kiểm sát hai cấp Thái Bình có nhiều đổi mới trong quản lý chỉ đạo, tăng cường phối hợp liên ngành, trao đổi thông tin nội ngành để tiến hành kiểm sát đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Thực hiện quy định của Bộ Luật dân sự, Luật tố tụng hành chính, tích cực thi đua phối hợp với ngành bạn thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ về kiểm sát thi hành án dân sự, để góp phần đảm bảo tốt quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về nhiệm vụ cải cách Tư pháp, bám sát chủ đề xuyên suốt theo chỉ đạo của Viện Trưởng VKSND tối cao. Xây dựng, ứng dụng nghiên cứu khoa học chuyên đề nghiệp vụ được đẩy mạnh…

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Ngành Kiểm sát Thái Bình đã góp phần mang lại sự ổn định, bình yên cho Thái Bình cùng các cơ quan bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, sự gia tăng các loại tội phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi là điều không tránh khỏi. Vì thế, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm của Ngành Kiểm sát Thái Bình sẽ còn nhiều cam go. Song, tin rằng những kết quả đạt được trong những năm qua, cùng những phần thưởng cao quý (Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương lao động các loại, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Viện Trưởng VKSND tối cao, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình…) Đảng và Nhà nước trao tặng, sẽ là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để Ngành Kiểm sát nhân dân Thái Bình không ngừng gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các tin khác

Nghệ An: Khởi tố “4 sâu đất” ở xã Phúc Thành

Nghệ An: Khởi tố “4 sâu đất” ở xã Phúc Thành

HOANHAP.VN - Sau một thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ do Thanh tra UBND huyện chuyển sang, vừa qua Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Văn Dương, ông Nguyễn Văn Quyết, ông Tống Hữu Tình và ông Nguyễn Văn Trung về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo điều 357 Bộ luật Hình sự.

Chính thức ra mắt dự án Phú Đông Premier

Chính thức ra mắt dự án Phú Đông Premier

HOANHAP.VN - Ngày 26/5, Phú Đông Group ra mắt dự án khu căn hộ Phú Đông Premier với sự tham dự của hơn 1000 lượt khách, trong đó đã có hơn 90% tổng số căn hộ được khách hàng đặt quyền mua thành công.

Ford tích hợp ứng dụng dẫn đường và điều khiển bằng giọng nói của Waze

Ford tích hợp ứng dụng dẫn đường và điều khiển bằng giọng nói của Waze

HOANHAP.VN - Người dùng Waze trên toàn thế giới giờ đây có thể sử dụng dịch vụ định vị và tính năng cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực của ứng dụng này ngay trên màn hình cảm ứng của các xe Ford thông qua tính năng SYNC AppLink, và điều khiển bằng chính giọng nói của mình. Đối với những chủ sở hữu của xe Ford có trang bị SYNC3, điều này sẽ cho phép truy cập các tính năng của Waze dễ dàng hơn, bao gồm việc tìm kiếm chặng đường tối ưu nhất, định vị trạm xăng có mức giá thấp và thông báo về các khu vực xảy ra tai nạn giao thông.

Lấy sáng tạo làm bệ phóng khởi nghiệp

Lấy sáng tạo làm bệ phóng khởi nghiệp

Dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đổi mới sáng tạo để chớp lấy cơ hội thị trường giúp startup Việt tạo lợi thế nhờ sự khác biệt, đột phá trong tăng trưởng và vượt trội trong cạnh tranh.

Thể thao   
Hành trình chinh phục marathon của một người khiếm thị

Hành trình chinh phục marathon của một người khiếm thị

Anh Việt, người khiếm thị đầu tiên quyết tâm chinh phục marathon cũng đến với chạy bộ, đến với một thế giới mới của người khiếm thị như thế, qua một cái nắm tay.

Hỗ trợ giảng viên, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hỗ trợ giảng viên, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày 18/5/2018, tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Hỗ trợ Giảng viên, Sinh viên khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” và “Ngày hội việc làm của sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội” do Sở KH&CN Hà Nội phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các chương trình nhằm chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Du lịch   
Festival Huế 2018 đã sẵn sàng chào đón du khách

Festival Huế 2018 đã sẵn sàng chào đón du khách

HOANHAP.VN - Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản”, Festival Huế diễn ra từ ngày 27-4-2018 đến 02-5-2018. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng chào mừng du khách.

Tín dụng tiêu dùng tăng trưởng "nóng"

Tín dụng tiêu dùng tăng trưởng "nóng"

HOANHAP.VN - Thị trường tín dụng tiêu dùng đang ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng từ cả phía cung và phía cầu. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những rủi ro đến từ thói quen quản lý tài chính cá nhân của người đi vay và áp lực quản lý nợ xấu.

An ninh mạng chủ động là xu thế bắt buộc trong Cách mạng công nghiệp 4.0

An ninh mạng chủ động là xu thế bắt buộc trong Cách mạng công nghiệp 4.0

HOANHAP.VN - Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo diện mạo mới cho thế giới, xóa bỏ nhiều khâu trung gian nhằm thúc đẩy tăng trưởng các nền kinh tế. Tuy nhiên, rủi ro thông tin là vấn đề được quan tâm nhất khi tin tặc vẫn là mối đe dọa tiềm tàng cho Big data.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017