Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Ngành Kiểm sát Thái Bình - Điểm sáng giữ vững cán cân công lý

09/12/2017 | 10:30:01
HOANHAP.VN - Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, đang đổi thay từng ngày trên chặng đường phát triển kinh tế - xã hội của thế kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức và hội nhập.

Ông Lê Trung Mưu - Viện trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho chúng tôi biết, là cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh, làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trong những năm qua Ngành Kiểm sát Thái Bình đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, nâng cao vai trò trách nhiệm của Kiểm sát viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững cán cân công lý, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.


Ông Lê Trung Mưu, Viện Trưởng viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình


Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”, trong những năm qua, Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh Thái Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

Trong bộn bề nhiệm vụ phải thực thi, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự là nhiệm vụ gian khổ. Thực hiện nhiệm vụ này, ngành đã đề ra nhiều biện pháp kiểm sát chặt chẽ, đảm bảo có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Để hoạt động điều tra được tiến hành đúng hướng, đúng người , đúng tội, lãnh đạo các đơn vị đã kịp thời phân công Kiểm sát viên kiểm sát điều tra vụ án. Đối với những vụ án lớn, phức tạp, trọng điểm, vụ án được dư luận quan tâm, thì Viện trưởng, Phó viện trưởng sẽ trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử. Nhờ đó, tiến độ giải quyết án luôn đảm bảo thời hạn luật định, đường lối xử lý đảm bảo quy định của pháp luật, chất lượng hồ sơ kiểm sát điều tra ngày càng cao…

Bên cạnh đó ngành còn chủ động nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự. Phối hợp với tòa án tổ chức xét xử các vụ án điểm, xét xử lưu động, các Kiểm sát viên đã tranh luận dân chủ, công khai với luật sư và những người tham gia tố tụng tại phiên tòa, bảo vệ quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được tăng cường. Trong kiểm sát, công tác xét giảm án tha tù, đặc xá… đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2010 - 2014). Ban cán sự Đảng, Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các đơn vị trong ngành bám sát tình hình thực tiễn, cụ thể hóa những chủ trương, đề ra biện pháp tích cực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 39 - CT/TW ngày 21/5/2004, Chỉ thị 34/CT - TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Luật thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 08/CT - VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của Ngành Kiểm sát Thái Bình phát triển lên một tầm cao mới.


Ban chấp hành Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022


Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm về bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” gắn với làm theo lời dạy của Người với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Bồi dưỡng, đào tạo năng lực cán bộ, tăng cường công tố trong điều tra. Tổ chức các cuộc thi “chúng tôi là Kiểm sát viên” . Đặc biệt phối liên ngành để thực hiện cải cách Tư pháp, thực hiện Quy chế: Quy chế Chủ trì; Quy chế phối hợp trong điều tra truy tố xét xử thi hành án; Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa để rút kinh nghiệm; Chương trình phối hợp thực hiện Nghị Quyết 37 của Quốc hội; Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XI - XII; Chỉ thị 03; Chỉ thị 05… Đồng thời phát động thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức với chủ đề “Trách nhiệm, công tâm, nghiệp vụ tinh thông, chất lượng hiệu quả”. Trên cơ sở kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình thi đua của đơn vị mình và tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua theo quy định. Từ đó tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phong phú, liên tục, đổi mới, gắn với việc tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đã phát triển có chiều sâu, có sức lan tỏa rộng, khơi dậy được tinh thần thi đua yêu nước… đem lại hiệu quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Toàn ngành đã có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự qua từng năm. Xác định kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là khâu có ý nghĩa then chốt, để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự, vừa chống oan sai, vừa chống bỏ lọt tội phạm, Ngành Kiểm sát Thái Bình, đã coi đây là những nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo liên ngành hai cấp tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện Bộ Luật tố tụng hình sự, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế tồn tại, nguyên nhân và bàn giải pháp khắc phục, thống nhất ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tổ chức Hội nghị sơ kết, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 06 về công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thay thế quy chế cũ, kịp thời giải quyết những bất cập, khó khăn vướng mắc... Đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, xác định, giải quyết 245 vụ án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, tập trung phát động thi đua thực hiện các giải pháp để nâng cao trách nhiệm và chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Phối hợp với tòa án tổ chức 537 phiên tòa rút kinh nghiệm, góp phần tích cực nâng cao năng lực nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên. Viện Kiểm sát hai cấp còn tăng cường phối hợp với tòa án tổ chức xét xử 294 phiên tòa lưu động để tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm…

Lãnh đạo VKSND tỉnh phát động các đơn vị thi đua đề ra nhiều biện pháp thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT - VKSTC của Viện trưởng VKS tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, nhằm kiểm sát đầy đủ và chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án…

Viện Kiểm sát hai cấp Thái Bình có nhiều đổi mới trong quản lý chỉ đạo, tăng cường phối hợp liên ngành, trao đổi thông tin nội ngành để tiến hành kiểm sát đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Thực hiện quy định của Bộ Luật dân sự, Luật tố tụng hành chính, tích cực thi đua phối hợp với ngành bạn thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ về kiểm sát thi hành án dân sự, để góp phần đảm bảo tốt quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về nhiệm vụ cải cách Tư pháp, bám sát chủ đề xuyên suốt theo chỉ đạo của Viện Trưởng VKSND tối cao. Xây dựng, ứng dụng nghiên cứu khoa học chuyên đề nghiệp vụ được đẩy mạnh…

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Ngành Kiểm sát Thái Bình đã góp phần mang lại sự ổn định, bình yên cho Thái Bình cùng các cơ quan bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, sự gia tăng các loại tội phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi là điều không tránh khỏi. Vì thế, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm của Ngành Kiểm sát Thái Bình sẽ còn nhiều cam go. Song, tin rằng những kết quả đạt được trong những năm qua, cùng những phần thưởng cao quý (Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương lao động các loại, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Viện Trưởng VKSND tối cao, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình…) Đảng và Nhà nước trao tặng, sẽ là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để Ngành Kiểm sát nhân dân Thái Bình không ngừng gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các tin khác

Khi nhà quản lý và doanh nghiệp chưa có tiếng nói chung

Khi nhà quản lý và doanh nghiệp chưa có tiếng nói chung

Việc cơ quan quản lý và doanh nghiệp đang có cách hiểu khác nhau trước những quy định tại Nghị định 116 về ô tô chỉ là một ví dụ cho thấy, việc đối thoại thẳng thắn, trực tiếp là hết sức cần thiết để giải quyết các vướng mắc.

Trường đại học phải tiên phong trong công tác khởi nghiệp

Trường đại học phải tiên phong trong công tác khởi nghiệp

Ngày 14-12, Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Thời báo Kinh tế Hàn Quốc đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2017, với chủ đề “Từ kỳ tích sông Hàn đến kỳ tích sông Hồng”. Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức tại Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Thể thao   
Việt Nam giành thêm huy chương tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật

Việt Nam giành thêm huy chương tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật

Ngày 7/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 1 huy chương bạc tại giải Vô địch cử tạ dành cho người khuyết tật thế giới 2017 đang diễn ra tại thủ đô Mexico City, Mexico.

Trường đại học phải tiên phong trong công tác khởi nghiệp

Trường đại học phải tiên phong trong công tác khởi nghiệp

Ngày 14-12, Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Thời báo Kinh tế Hàn Quốc đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2017, với chủ đề “Từ kỳ tích sông Hàn đến kỳ tích sông Hồng”. Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức tại Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Du lịch   
Lượng du khách qua lại biên giới Móng Cái-Đông Hưng đạt mức kỷ lục

Lượng du khách qua lại biên giới Móng Cái-Đông Hưng đạt mức kỷ lục

Tính tới sáng 4/12, lượng khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Đông Hưng, Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, giáp với thành phố Móng Cái của Việt Nam, đã cán mốc kỷ lục 9 triệu lượt khách.

Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta

Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta

Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số cùng với đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay là những vấn đề lý luận - thực tiễn vừa cơ bản, vừa cấp bách, cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì. Đây là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp phát triển toàn diện các dân tộc, bảo vệ và phát triển các quyền con người chân chính, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 13 tại Myanmar

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 13 tại Myanmar

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13) đã khai mạc sáng 20/11 tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017