Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Ngành Kiểm sát Thái Bình - Điểm sáng giữ vững cán cân công lý

09/12/2017 | 10:30:01
HOANHAP.VN - Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, đang đổi thay từng ngày trên chặng đường phát triển kinh tế - xã hội của thế kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức và hội nhập.

Ông Lê Trung Mưu - Viện trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho chúng tôi biết, là cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh, làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trong những năm qua Ngành Kiểm sát Thái Bình đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, nâng cao vai trò trách nhiệm của Kiểm sát viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững cán cân công lý, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.


Ông Lê Trung Mưu, Viện Trưởng viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình


Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”, trong những năm qua, Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh Thái Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

Trong bộn bề nhiệm vụ phải thực thi, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự là nhiệm vụ gian khổ. Thực hiện nhiệm vụ này, ngành đã đề ra nhiều biện pháp kiểm sát chặt chẽ, đảm bảo có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Để hoạt động điều tra được tiến hành đúng hướng, đúng người , đúng tội, lãnh đạo các đơn vị đã kịp thời phân công Kiểm sát viên kiểm sát điều tra vụ án. Đối với những vụ án lớn, phức tạp, trọng điểm, vụ án được dư luận quan tâm, thì Viện trưởng, Phó viện trưởng sẽ trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử. Nhờ đó, tiến độ giải quyết án luôn đảm bảo thời hạn luật định, đường lối xử lý đảm bảo quy định của pháp luật, chất lượng hồ sơ kiểm sát điều tra ngày càng cao…

Bên cạnh đó ngành còn chủ động nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự. Phối hợp với tòa án tổ chức xét xử các vụ án điểm, xét xử lưu động, các Kiểm sát viên đã tranh luận dân chủ, công khai với luật sư và những người tham gia tố tụng tại phiên tòa, bảo vệ quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được tăng cường. Trong kiểm sát, công tác xét giảm án tha tù, đặc xá… đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2010 - 2014). Ban cán sự Đảng, Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các đơn vị trong ngành bám sát tình hình thực tiễn, cụ thể hóa những chủ trương, đề ra biện pháp tích cực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 39 - CT/TW ngày 21/5/2004, Chỉ thị 34/CT - TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Luật thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 08/CT - VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của Ngành Kiểm sát Thái Bình phát triển lên một tầm cao mới.


Ban chấp hành Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022


Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm về bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” gắn với làm theo lời dạy của Người với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Bồi dưỡng, đào tạo năng lực cán bộ, tăng cường công tố trong điều tra. Tổ chức các cuộc thi “chúng tôi là Kiểm sát viên” . Đặc biệt phối liên ngành để thực hiện cải cách Tư pháp, thực hiện Quy chế: Quy chế Chủ trì; Quy chế phối hợp trong điều tra truy tố xét xử thi hành án; Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa để rút kinh nghiệm; Chương trình phối hợp thực hiện Nghị Quyết 37 của Quốc hội; Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XI - XII; Chỉ thị 03; Chỉ thị 05… Đồng thời phát động thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức với chủ đề “Trách nhiệm, công tâm, nghiệp vụ tinh thông, chất lượng hiệu quả”. Trên cơ sở kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình thi đua của đơn vị mình và tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua theo quy định. Từ đó tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phong phú, liên tục, đổi mới, gắn với việc tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đã phát triển có chiều sâu, có sức lan tỏa rộng, khơi dậy được tinh thần thi đua yêu nước… đem lại hiệu quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Toàn ngành đã có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự qua từng năm. Xác định kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là khâu có ý nghĩa then chốt, để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự, vừa chống oan sai, vừa chống bỏ lọt tội phạm, Ngành Kiểm sát Thái Bình, đã coi đây là những nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo liên ngành hai cấp tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện Bộ Luật tố tụng hình sự, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế tồn tại, nguyên nhân và bàn giải pháp khắc phục, thống nhất ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tổ chức Hội nghị sơ kết, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 06 về công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thay thế quy chế cũ, kịp thời giải quyết những bất cập, khó khăn vướng mắc... Đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, xác định, giải quyết 245 vụ án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, tập trung phát động thi đua thực hiện các giải pháp để nâng cao trách nhiệm và chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Phối hợp với tòa án tổ chức 537 phiên tòa rút kinh nghiệm, góp phần tích cực nâng cao năng lực nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên. Viện Kiểm sát hai cấp còn tăng cường phối hợp với tòa án tổ chức xét xử 294 phiên tòa lưu động để tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm…

Lãnh đạo VKSND tỉnh phát động các đơn vị thi đua đề ra nhiều biện pháp thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT - VKSTC của Viện trưởng VKS tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, nhằm kiểm sát đầy đủ và chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án…

Viện Kiểm sát hai cấp Thái Bình có nhiều đổi mới trong quản lý chỉ đạo, tăng cường phối hợp liên ngành, trao đổi thông tin nội ngành để tiến hành kiểm sát đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Thực hiện quy định của Bộ Luật dân sự, Luật tố tụng hành chính, tích cực thi đua phối hợp với ngành bạn thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ về kiểm sát thi hành án dân sự, để góp phần đảm bảo tốt quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về nhiệm vụ cải cách Tư pháp, bám sát chủ đề xuyên suốt theo chỉ đạo của Viện Trưởng VKSND tối cao. Xây dựng, ứng dụng nghiên cứu khoa học chuyên đề nghiệp vụ được đẩy mạnh…

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Ngành Kiểm sát Thái Bình đã góp phần mang lại sự ổn định, bình yên cho Thái Bình cùng các cơ quan bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, sự gia tăng các loại tội phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi là điều không tránh khỏi. Vì thế, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm của Ngành Kiểm sát Thái Bình sẽ còn nhiều cam go. Song, tin rằng những kết quả đạt được trong những năm qua, cùng những phần thưởng cao quý (Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương lao động các loại, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Viện Trưởng VKSND tối cao, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình…) Đảng và Nhà nước trao tặng, sẽ là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để Ngành Kiểm sát nhân dân Thái Bình không ngừng gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các tin khác

“Nông nghiệp hữu cơ không chỉ dành cho người giàu”

“Nông nghiệp hữu cơ không chỉ dành cho người giàu”

HOANHAP.VN Đó là thông điệp của Thủ tướng tại Hội nghị về Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) gần đây. Để hiểu hơn về thông điệp của Thủ tướng qua góc nhìn “nông nghiệp hữu cơ”, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng Nông nghiệp hữu cơ, về vấn đề này. Dưới đây là những chia sẻ của ông.

Đội biệt động đánh Dinh Độc Lập: Người còn sống tổ chức giỗ chung cho người đã mất mỗi dịp Tết

Đội biệt động đánh Dinh Độc Lập: Người còn sống tổ chức giỗ chung cho người đã mất mỗi dịp Tết

Đến dịp Tết mỗi năm, cựu chiến sỹ đội 5 biệt động Sài Gòn lại tổ chức một ngày giỗ chung cho những đồng đội đã hi sinh, cũng là khi những người còn sống gặp lại nhau mà hàn huyên chuyện cũ.

Nam sinh đoạt “cú đúp” Huy chương vàng Olympic quốc tế giành học bổng 6,4 tỷ

Nam sinh đoạt “cú đúp” Huy chương vàng Olympic quốc tế giành học bổng 6,4 tỷ

Đinh Quang Hiếu - nam sinh đoạt “cú đúp” Huy chương vàng Olympic quốc tế đã xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá 6,4 tỷ vào Viện công nghệ số 1 thế giới MIT trong sự thán phục của nhiều người.

Thể thao   
Giải Futsal châu Á: Các đội Đông Nam Á dừng bước

Giải Futsal châu Á: Các đội Đông Nam Á dừng bước

Sau lượt trận tứ kết Giải vô địch Futsal châu Á 2018 tại Đài Loan (Trung Quốc) ngày 8/2, trong 4 đội bóng Đông Nam Á tham dự, không có đội nào lọt vào vòng bán kết.

Nam sinh đoạt “cú đúp” Huy chương vàng Olympic quốc tế giành học bổng 6,4 tỷ

Nam sinh đoạt “cú đúp” Huy chương vàng Olympic quốc tế giành học bổng 6,4 tỷ

Đinh Quang Hiếu - nam sinh đoạt “cú đúp” Huy chương vàng Olympic quốc tế đã xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá 6,4 tỷ vào Viện công nghệ số 1 thế giới MIT trong sự thán phục của nhiều người.

Du lịch   
Những điểm đến trong nước hứa hẹn “gây sốt” năm 2018

Những điểm đến trong nước hứa hẹn “gây sốt” năm 2018

Được khám phá và tự mình trải nghiệm vô vàn những điều lý thú ở một vùng đất mới, đó là điều bất cứ ai cũng khao khát. Nếu vẫn đang phân vân về điểm du lịch trong năm 2018 thì suối nước nóng ở Trạm Tấu, bãi tắm 2 bờ nóng lạnh hay cánh đồng quạt gió,… sẽ là những gợi ý đáng được cân nhắc.

Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách tiền lương, đối với cán bộ, công chức, viên chức là một trong những chính sách rất cơ bản của quốc gia với những mối quan hệ tổng thể về chính trị, kinh tế, xã hội và thị trường tương tác chặt chẽ với nhau, liên quan đến vấn đề lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội...

Mở ra tầm nhìn mới về quan hệ đối tác nghị viện châu Á-TBD

Mở ra tầm nhìn mới về quan hệ đối tác nghị viện châu Á-TBD

Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26) với chủ đề “Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững” diễn ra từ ngày 18-21/1/2018 tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017