Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Quỳnh Phụ - Thái Bình: Sức bật trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập

15/08/2017 | 17:00:30
HOANHAP.VN - Để tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bài toán khai thác tiềm năng, lợi thế sao cho hiệu quả luôn thường trực trong suy nghĩ của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Quỳnh Phụ.

Trong điều kiện còn nhiều hạn chế của một huyện nông nghiệp, Quỳnh Phụ đã lựa chọn được hướng phát triển ổn định và bền vững. Quỳnh Phụ đang đổi mới từng ngày do chính sức bật từ nội lực của Đảng bộ và nhân dân, đoàn kết, đồng lòng, quyết vươn lên chiến thắng cái nghèo của bao đời đeo bám, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, mặc dù còn gặp một số khó khăn, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó công tác xây dựng Đảng tiếp tục giữ vai trò then chốt với sự đổi mới đồng bộ về tư duy và phương pháp lãnh đạo; sự thống nhất và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, với quan điểm xuyên suốt là tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong, lề lối làm việc của cấp uỷ từ huyện đến cơ sở và từng cấp uỷ viên; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, thiết thực đi vào chiều sâu, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ và từng mặt công tác xây dựng đảng.

Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục nắm chắc cơ sở lý luận, tập trung nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII); Chỉ thị 05 - CT/ TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX; Nghị quyết 01-NQ /TU của BCH Đảng bộ tỉnh và nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XV.


Trụ sở UBND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.


Trên cơ sở đó, cùng với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ của huyện và từng tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện xây dựng chương trình làm việc gồm 57 nội dung lớn có tính bao quát, toàn diện, trong đó có một số nghị quyết, đề án lớn để cụ thể hoá nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ và ban hành 7 Chỉ thị, Thông tri; 699 Quyết định, 1 Quy định và 445 Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực, đồng thời đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc của cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở và từng cấp uỷ viên có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, thiết thực đi vào chiều sâu, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp uỷ đảng vào một số nội dung trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện gắn với 5 nhiệm vụ; 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nông nghiệp toàn diện, chuyển dần sang sản xuất hàng hoá, gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiên thuận lợi để thu hút các dự án, các nguồn vốn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng. nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường ; giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nhất là người và gia đình có công với cách mạng., người có hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo các giải pháp đồng bộ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí; Liên kết “4 nhà”: Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nước được coi là “chìa khoá” để phát triển nông nghiệp hiện đại, tạo lực đẩy để đưa lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện tiến nhanh hơn, vững chắc hơn. Khuyến khích, ban hành cơ chế hỗ trợ 550 triệu đồng đối với các xã về đích. Năm 2016 dự kiến có thêm 8-9 xã về đích nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã về đích nông thôn mới toàn huyện đạt trên 80%.

Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; các chương trình quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo… Công tác quốc phòng - an ninh, lĩnh vực thanh tra, tư pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Phát huy vai trò chất lượng hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội, Công tác xây dựng Đảng luôn khẳng định vị trí then chốt, công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy định, kiểm tra giám sát được duy trì nền nếp, hiệu quả. Công tác dân vận,tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, huyện; chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với xây dựng nông thôn mới, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng…

Sự năng động, sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thắp sáng niềm tin bằng những việc làm thiết thực, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng lực, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện Quỳnh Phụ Thái Bình đạt được những thành quả to lớn, làm thay đổi diện mạo của một huyện thuần nông là rất đáng khích lệ.

Năm 2016, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 14.716,6 tỷ đồng đạt 100, 3% kế hoạch năm, tăng 9,82%, vượt 2,18% chỉ tiêu đại hội đề ra. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả toàn diện. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản ước đạt 3.286,71 tỷ đồng, tăng 2,98%.

Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt 5.252,5 tỷ đồng, tăng 19,4%. Đề nghị quy hoạch bổ sung 2 cụm công nghiệp; thu hút 23 dự án đầu tư vào huyện, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông…

Thương mại dịch vụ có đóng góp quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất ước đạt 2.223, 79 tỷ đồng, tăng 10,74%, thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra.

Các tin khác

Chưa được công nhận thương binh vì vướng thông tư

Chưa được công nhận thương binh vì vướng thông tư

Theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP thì người bị thương lập bản khai cá nhân kèm theo giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng minh bị thương, tức là phải có giấy ra viện mà điều này rất khó với các trường hợp tham gia chiến đấu tại địa phương vì làm gì có giấy ra viện.

Bảo lãnh nhà ở: Chủ đầu tư và ngân hàng đều đang "làm xiếc" với người mua?

Bảo lãnh nhà ở: Chủ đầu tư và ngân hàng đều đang "làm xiếc" với người mua?

Dù đã có quy định dự án bất động sản phải có bảo lãnh từ ngân hàng mới được bán nhà hình thành trong tương lai, song thực tế nhiều dự án không có bảo lãnh, các giao dịch mua bán vẫn diễn ra và rủi ro luôn được đẩy về phía người mua.

Quảng Ngãi: Còn hơn 1.300 nhà ở chưa được xây dựng cho người có công

Quảng Ngãi: Còn hơn 1.300 nhà ở chưa được xây dựng cho người có công

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức về việc xem xét, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoàn thành việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22, năm 2013 và Nghị quyết số 63, năm 2017 của Chính phủ, tính đến ngày 30.9, Quảng Ngãi vẫn còn 1.314 nhà chưa thực hiện xây dựng.

Bỏ cộng điểm học nghề trong tuyển sinh lớp 10?

Bỏ cộng điểm học nghề trong tuyển sinh lớp 10?

Theo phương án tuyển sinh sở GD&ĐT Hà Nội, TP.HCM công bố, học sinh sẽ không được cộng điểm chứng chỉ nghề và cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa.

Thể thao   
Võ Thanh Tùng giành HCV, phá kỷ lục châu Á bơi người khuyết tật

Võ Thanh Tùng giành HCV, phá kỷ lục châu Á bơi người khuyết tật

Nếu như đội cử tạ sớm hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, trọng trách săn tìm huy chương vẫn đè nặng lên các đội điền kinh và bơi lội thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam tại Asian Paragames (Đại hội TTNKT châu Á 3 -2018).

Bỏ cộng điểm học nghề trong tuyển sinh lớp 10?

Bỏ cộng điểm học nghề trong tuyển sinh lớp 10?

Theo phương án tuyển sinh sở GD&ĐT Hà Nội, TP.HCM công bố, học sinh sẽ không được cộng điểm chứng chỉ nghề và cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa.

Du lịch   
Hà Giang! Ngày tôi đến...

Hà Giang! Ngày tôi đến...

HOANHAP.VN - Lỗi hẹn với Hà Giang đã mấy lần, cái khát khao được đặt chân lên mảnh đất xa xôi nơi địa đầu của Tổ quốc ấy, được đến với những huyện vùng cao - nơi tập trung đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số nhất cả nước, được khám phá và tìm hiểu sâu sắc hơn về đời sống của bà con dân tộc miền núi nay đã thành hiện thực...

Ngành Ngân hàng với cách mạng công nghiệp 4.0

Ngành Ngân hàng với cách mạng công nghiệp 4.0

HOANHAP.VN - Sự phát triển của công nghệ ảnh hưởng sâu rộng, mang tính cải cách cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trong xã hội và ngành ngân hàng không phải là ngoại lệ.

Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô cho ASEAN

Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô cho ASEAN

Trước các biến động khó lường của kinh tế thế giới, Thủ tướng đề nghị IMF, WB hợp tác và tư vấn cho các nước ASEAN xây dựng một cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô khu vực để giúp nâng cao năng lực tự cường và thích ứng của kinh tế ASEAN.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017