Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội
Chuyện bình gas mang nhãn hiệu “GAS PHÚ HOÀNG AN”:

Tiếng nói từ hai phía

25/02/2018 | 16:32:55
HOANHAP.VN - Sau khi bài “Công ty TNHH Gas Phú Hoàng An có hoạt động kinh doanh trái pháp luật…?” được đăng tải ngày 17/01/2018 trên trang hoanhap.vn và “Công văn Phúc đáp của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình” đăng ngày 29/1/2018, thì ngày 05/02/2018, Tạp chí điện tử Hòa nhập (sau đây gọi tắt là Tạp chí) nhận được công văn số 2973 ngày 29/01/2018 của Công ty TNHH GAMI GAS do Phó giám đốc Trần Thị Kim Tân ký.

Để có được cái nhìn đa chiều về vụ việc này, Tạp chí sẽ thông tin tới bạn đọc tiếng nói từ hai phía.

Tiếng nói từ cơ quan thụ lý

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình (sau đây gọi tắt là Sở KHCN) là cơ quan thụ lý đơn khiếu tố vụ việc này.
Thông báo Kết quả giải quyết tố cáo số 02 ngày 19/1/2018 của Sở KHCN

Theo Sở KHCN thì Sở đã nhận được 01 đơn trình báo số 2950 đề ngày 17/9/2017, 01 đơn tố cáo số 2956 đề ngày 20/9/2017, 01 đơn tố cáo khẩn cấp số 2955 ngày 21/9/2017 của Bà Trần Thị Kim Tân, địa chỉ: số nhà 45 phố Phạm Ngũ Lão, tổ 31 phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Các đơn đều có nội dung chủ yếu là tố cáo Công ty TNHH Gas Phú Hoàng An có hành vi chiết nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (PLG) và lưu thông bình gas mang nhãn hiệu “GAS PHU HOANG AN, hình” không đủ tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường.

Để giải quyết đơn tố cáo, Giám đốc Sở KHCN đã ban hành Quyết định số 448 ngày 27/9/2017 V/v thụ lý giải quyết tố cáo; Quyết định 449 ngày 27/9/2017 thành lập Đoàn xác minh nội dung đơn tố cáo; Quyết định số 592 ngày 19/12/2017 V/v gia hạn thời gian giải quyết tố cáo.

Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật; ngày 19/01/2018, Giám đốc Sở KHCN đã ban hành Kết luận số 18 Kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty TNHH Gas Phú Hoàng An; ban hành Thông báo Kết quả giải quyết tố cáo số 02 ngày 19/01/2018 và đã thông báo kết quả giải quyết tố cáo tới bà Trần Thị Kim Tân.

Tại mục 3, Thông báo số 02 ngày 19/01/2018, Sở KHCN đã có Kết luận như sau: “Kết quả xác minh cho thấy, việc tố cáo của bà Trần Thị Kim Tân đối với Công ty TNHH Gas Phú Hoàng An với nội dung Công ty TNHH Gas Phú Hoàng An có hành vi chiết nạp LPG và lưu thông bình gas mang nhãn hiệu “GAS PHU HOANG AN, hình” không đủ tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường là đúng một phần”.

Từ kết quả xác minh nội dung tố cáo của bà Tân đối với Công ty TNHH Gas Phú Hoàng An, Giám đốc Sở KHCN có yêu cầu như sau:

4.1. Yêu cầu Công ty TNHH Gas Phú Hoàng An chấm dứt hành vi sang chiết gas vào các vỏ bình gas mang nhãn hiệu “GAS PHÚ HOÀNG AN, hình”. Nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan.

4.2. Yêu cầu Công ty TNHH Gas Phú Hoàng An có biện pháp khẩn trương thu hồi các vỏ bình gas mang nhãn hiệu “GAS PHÚ HOÀNG AN, hình” còn đang tồn tại trên thị trường để xử lý.

4.3. Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình đề nghị bà Trần Thị Kim Tân và các tổ chức cá nhân nếu phát hiện hành vi tiếp tục sang chiết và lưu thông bình gas mang nhãn hiệu “GAS PHÚ HOÀNG AN, hình” kịp thời thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình để Sở xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

4.4. Giao Thanh tra sở chủ động nắm bắt và kịp thời xử lý trong trường hợp Công ty TNHH Gas Phú Hoàng An tiếp tục kinh doanh sản phẩm gas mang nhãn hiệu “GAS PHÚ HOÀNG AN, hình” đồng thời thông báo với Công ty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh để thực hiện quyền đối với nhãn hiệu theo quy định tại Nghị định 99/2013/NĐ-CP” (trích Thông báo Kết quả giải quyết tố cáo số 02 ngày 19/1/2018).

Tiếng nói từ người đứng đơn tố cáo

Sau khi nhận được Thông báo Kết quả giải quyết tố cáo số 02 ngày 19/1/2018 của Sở KHCN, ngày 28/01/2018, bà Trần Thị Kim Tân đã có Công văn phúc đáp số 2972 gửi Sở KHCN.Công văn số 2973 của Công ty TNHH GAMI GAS


Tại Công văn này bà Tân đã khẳng định: “Kết quả xác minh và giải quyết nội dung tố cáo tại Thông báo số 02/TB-SKHCN Thái Bình ra ngày 19/01/2018 của Sở Khoa học Công nghệ Thái Bình đã vi phạm Luật Tố cáo về thời gian giải quyết đơn tố cáo, nội dung báo cáo biểu hiện bao biện thay gas Phú Hoàng An, và không minh bạch”.

Để chứng minh cho lời khẳng định trên, bà Tân đã đưa ra 6 vấn đề cụ thể, như:

1. Sở KHCN đã kéo dài thời gian giải quyết tố cáo, sau 4 tháng mới trả lời “Thông báo kết quả giải quyết tố cáo”; Trong khi các yếu tố cần và đủ có thể khẳng định chỉ cần trong 01 ngày kiểm tra và xác minh đã đủ điều kiện kết luận cơ bản đơn tố cáo?

2. Thời gian xác minh kéo dài tạo điều kiện cho Giám đốc công ty gas Phú Hoàng An - Ngô Thị Tuyết tẩu tán vỏ bình vi phạm không đủ tiêu chuẩn lưu thông..;

3. Tại thời điểm Sở KHCN và các cơ quan Ban ngành trong tỉnh nhận được đơn và trong thời gian đầu xác minh tố cáo thì tại các đại lý bán LPG của công ty gas Phú Hoàng An vẫn còn hiện diện rất nhiều bình chứa đầy gas mang nhãn hiệu GAS PHÚ HOÀNG AN vi phạm tiêu chuẩn lưu thông;

4. Quyết định số 592/QĐ-SKHCN ra ngày 19/12/2017 gia hạn giải quyết tố cáo (Sau 3 tháng có đơn), và Kết luận số 18/KL –SKHCN kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty TNHH gas Phú Hoàng An - Sở KHCN Thái Bình ban hành đã không gửi cho tôi nhưng lại thông báo với cơ quan hữu quan là có gửi cho tôi là sai, không trung thực.

5. Sở KHCN biết rất rõ: Ngày 29/11/2014 Cục Sở Hữu trí tuệ có Văn bản số 44023/SHTT-NH2 ra ngày 29/11/2014 thông báo về kết quả thẩm định từ chối đăng ký nhãn hiệu “GAS PHU HOANG AN” gửi công ty TNHH gas Phú Hoàng An; Ngày 21/04/2015, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 22896/QĐ-SHTT về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “GAS PHÚ HOANG AN”.

Nhưng: Bất chấp quy định của pháp luật, tháng 12/2014 và tháng 1/2015, bà Ngô Thị Tuyết Giám đốc công ty TNHH gas Phú Hoàng An đã đưa vào lưu thông hàng ngàn vỏ bình mang nhãn hiệu "GAS PHÚ HOÀNG AN”.

Cho đến khi có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trên, thì Giám đốc Ngô Thị Tuyết lại dùng cách dán logo “GM PETRO” đè lên logo “GAS PHÚ HOANG AN” để tiếp tục lưu hành. Đây là hành vi cố tình làm trái, cần phải xử lý nghiêm vì liên quan đến quyền lợi nhiều người tiêu dùng?


Công ty TNHH gas Phú Hoàng An dùng cách dán logo “GM PETRO” đè lên logo “GAS PHÚ HOANG AN” để tiếp tục lưu hành.


6. Sở KHCN đã biện hộ thay cho công ty TNHH gas Phú Hoàng An. Cụ thể tại Thông báo số 02 có đoạn viết “…Sau khi bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu nói trên, Công ty TNHH gas Phú Hoàng An đã dừng sang chiết và lưu thông bình gas mang nhãn hiệu “GAS PHÚ HOÀNG AN”, hình; Đồng thời có Văn bản thông báo ngày 15/12/2015 về việc không lưu thông bình chứa LPG mang nhãn hiệu trên tới các cửa hàng và đại lý mà công ty phân phối. Qua kiểm tra xác minh thực tế tại công ty TNHH gas Phú Hoàng An và 17 cửa hàng, đại lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình… Đoàn xác minh không phát hiện được việc sang chiết nạp như lưu thông bình gas mang nhãn hiệu “GAS PHÚ HOANG AN”, hình trên thị trường. Hiện tại trên thị trường chỉ có vỏ bình LPG mang nhãn hiệu “GAS PHÚ HOANG AN”, hình đang trong quá trình thu hồi”.

Điều này là phi thực tế, là biện hộ thay cho việc làm trái pháp luật của Công ty gas Phú Hoàng An. Bởi lẽ, người tiêu dùng gas ở Thái Bình tiết kiệm đến mức 3 năm mới sài hết 1 bình 12kg LPG...?

Căn cứ vào bản chất, diễn biến và thực tế vụ việc sử dụng vỏ gas nhãn hiệu GAS PHU HOANG AN không đủ tiêu chuẩn lưu thông diễn ra từ cuối 2014 của Công ty TNHH gas Phú Hoàng An, bà Tân khẳng định Đơn tố cáo Công ty TNHH gas Phú Hoàng An có hành vi chiết nạp và lưu thông vỏ bình gas mang nhãn hiệu “GAS PHÚ HOÀNG AN” không đủ tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường là đúng toàn phần, không phải đúng một phần như Thông báo số 02/TB-SKHCN ra ngày 19/01/2018 của Sở KHCN Thái Bình.

Chính vì thế, bà Tân kết luận: “Tôi tiếp tục tố cáo hành vi chiết nạp và lưu thông vỏ bình chứa LPG thương hiệu “GAS PHU HOANG AN” của Công ty TNHH gas Phú Hoàng An. Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình và cơ quan Ban Ngành cấp trên xem xét vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, củng cố môi trường sản xuất kinh doanh LPG lành mạnh, đúng pháp luật”.

Các tin khác

Nhìn từ vụ thanh niên tình nguyện tỉnh Thanh Hóa

Nhìn từ vụ thanh niên tình nguyện tỉnh Thanh Hóa

HOANHAP.VN - Kể từ năm 1947 đến nay, hệ thống văn bản chính sách ưu đãi người có công (NCC) đã được hình thành và ngày càng hoàn thiện với hơn 1.400 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCC.

Liệu thị trường bán lẻ Việt Nam có là miếng bánh cho các công ty nước ngoài?

Liệu thị trường bán lẻ Việt Nam có là miếng bánh cho các công ty nước ngoài?

HOANHAP.VN - Khi Việt Nam nới lỏng giới hạn, các công ty bán lẽ châu Á đổ xô thâm nhập vào thị trường bán lẻ Việt Nam, đua nhau mang mô hình các cửa hàng tiện lợi và siêu thị vào một thị trường do hoạt động kinh doanh nhỏ chi phối.

Hồi ức chiến trường của một chiến sỹ biệt động Huế

Hồi ức chiến trường của một chiến sỹ biệt động Huế

Nghe cụ Hồ Thanh Hồng (ngụ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) say sưa kể lại những trận đánh năm xưa với chất giọng hào sảng, khó mà đoán được người chiến sĩ năm nào nay đã bước qua tuổi 94. Ông bảo mình vẫn còn may mắn hơn nhiều đồng đội khác, khi có thể bình an bước ra từ khói lửa chiến tranh, dù thân thể chẳng còn vẹn nguyên.

Biết chắc chắn ra trường có việc làm, học sinh giỏi mới thi vào trường sư phạm?

Biết chắc chắn ra trường có việc làm, học sinh giỏi mới thi vào trường sư phạm?

Trước tình trạng đạo đức nhà giáo xuống cấp, đầu vào chất lượng sinh viên ngành giáo dục không đạt yêu cầu, các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần nâng cao chất lượng đầu vào của ngành sư phạm.

Thể thao   
VTV chính thức có bản quyền FIFA World Cup 2018

VTV chính thức có bản quyền FIFA World Cup 2018

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức có bản quyền truyền thông Giải vô địch Bóng đá thế giới FIFA World Cup 2018 tổ chức tại Nga với quyền phát sóng trực tiếp tất cả 64 trận đấu.

Du lịch   
Văn hóa óc eo: Giá trị về bản sắc tinh hoa vùng đất

Văn hóa óc eo: Giá trị về bản sắc tinh hoa vùng đất

HOANHAP.VN - Về với miền Tây sông nước, dù đặt chân ở vùng đất Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang hay Đồng Tháp, du khách vẫn thấy thấp thoáng những di chỉ còn sót lại từ nền văn hóa Óc Eo (từ thế kỷ I - VII sau Công nguyên). Đã qua 15 thế kỷ, nhưng dấu tích của nền văn hóa vẫn còn lưu lại trên vùng đất châu thổ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như một quá khứ vàng son chưa bao giờ tàn lụi.

Các nguồn vốn của tổ chức tín dụng được chuyển hóa hiệu quả

Các nguồn vốn của tổ chức tín dụng được chuyển hóa hiệu quả

HOANHAP.VN -Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), công tác triển khai cơ cấu lại các Tổ chức Tín dụng (TCTD) thực hiện chuyển hóa các nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được những bước tiến tích cực. NHNN khẳng định đã điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và ngoại hối chủ động, linh hoạt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý và đảm bảo an toàn của hệ thống TCTD.

Thủ tướng đến Thái Lan, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị ACMECS 8 và CLMV 9

Thủ tướng đến Thái Lan, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị ACMECS 8 và CLMV 9

Khoảng 2h chiều nay (15/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Don Muang, thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 8 và CLMV lần thứ 9 theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017