DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH -XÃ HỘI 0243.200.3150 (HN) 0918.161.911 (TP HCM)
Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

UBND tỉnh Khánh Hòa đánh đố doanh nghiệp

07/01/2019 | 12:03:43
Việc UBND Tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, có Quyết định cho thuê đất nhưng không ký Hợp đồng thuê đất sau hơn 3 năm đã đẩy Tổng công ty Mbland vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Năm 2008, Dự án Tổ Hợp Khách Sạn và Resort cao cấp tại lô D11, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt cho Công ty TNHH Ngọc Lan làm chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, trong nhiều năm Công ty TNHH Ngọc Lan đã không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án và vi phạm quy định pháp luật về đất đai, nên ngày 05/12/2014 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định số 3333/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu du lịch Thụy Việt Cam Ranh (lô D11), Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh Công ty TNHH Ngọc Lan làm chủ đầu tư.

“Treo” dự án vì không ký hợp đồng thuê đất

Sau khi Dự án bị thu hồi, Công ty Địa ốc MB (nay là Công ty CP Tổng công ty Mbland) đã có văn bản xin phép UBND tỉnh Khánh Hoà được tiếp tục đầu tư, thực hiện Dự án theo đúng các quy định pháp luật và các chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Khánh Hoà.

Đến tháng 2 năm 2015, Tổng công ty MBLand đã được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt trở thành chủ đầu tư Dự án Tổ Hợp Khách Sạn và Resort cao cấp tại lô D11, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy Chứng nhận đầu tư số 37121000577 cấp ngày 9/2/2015 và cho thuê đất thực hiện Dự án tại Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 07/10/2015. Theo đó quá trình Tổng công ty MBLand đã thực hiện các thủ tục để tiếp nhận Dự án theo hướng dẫn của UBND tỉnh Khánh Hoà.


Vị trí triển khai Dự án Tổ Hợp Khách Sạn và Resort cao cấp tại lô D11, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.


Ngày 03/9/2015, trên cơ sở Tờ trình số 3497/TTr-STC ngày 27/8/2015 của Giám đốc Sở tài chính tỉnh Khánh Hoà, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định số 2408/QĐ-UBND phê duyệt giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất của công ty TNHH Ngọc Lan tại lô D11, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm với tổng số tiền 23.261.270.000 đồng. Sau đó, MBLand đã chuyển số tiền 23.261.270.000 đồng nêu trên vào tài khoản do Trung tâm phát triển quỹ đất chỉ định.

Công ty TNHH Ngọc Lan đã tham gia nhiều cuộc họp với Sở kế hoạch đầu tư và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hoà, đã nhận được Quyết định về việc phê duyệt giá trị tài sản trên đất và không có bất kỳ văn bản thắc mắc, khiếu nại nào về giá trị tài sản đã được phê duyệt là 23.261.270.000 đồng.

Như vậy, giá trị tài sản đầu tư trên đất của Công ty TNHH Ngọc Lan đã được xác định theo đúng trình tự thủ tục pháp luật, đã được Công ty TNHH Ngọc Lan chấp nhận và toàn bộ diện tích đất Dự án đã được bàn giao cho Tổng công ty MBLand theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật đất đai.

MBLand cũng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, hoàn thành nghĩa vụ tài chính để đưa dự án vào triển khai theo quy định pháp luật. Công ty đã ký quỹ thực hiện Dự án theo Văn bản số 26/SKHĐT – HTĐT ngày 08/01/2015 của Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa. 100.000.000.000 đồng. Đồng thời Tổng công ty MBLand đã tuân thủ nghiêm túc các quy định phápluật cũng như chỉ đạo, quyết định của UBND tỉnh Khánh Hoà, các cơ quan có thẩm quyền khác về thủ tục đầu tư vào dự án Tổ Hợp Khách Sạn và Resort cao cấp tại lô D11, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đã được UBND Tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 37121000577 ngày 9/2/2015 và Quyết định số 2823/QĐ-UBND cho MBLand thuê đất thực hiện dự án ngày 07/10/2015.

Để đảm bảo Dự án được thực hiện với tiến độ đã cam kết, MBLand cũng đã và đang triển khai các công việc triển khai dự án như thuê các đơn vị chuyên nghiệp thiết kế các hạng mục dự án, thuê đơn vị vận hành tiêu chuẩn 5 sao quốc tế… với số tiền chi phí rất lớn.

Theo ông Chu Hải Công, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty MBland: "Đến nay MBLand vẫn chưa được UBND tỉnh Khánh Hoà tiến hành ký Hợp đồng thuê đất nên chưa thể tiến hành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện Dự án. Việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà chậm ký Hợp đồng thuê đất với MBLand có thể dẫn đến chậm tiến độ Dự án, thiệt hại rất lớn cho MBLand cả về uy tín và tài sản, gây những thiệt hại nghiêm trọng cho chúng tôi.

Cụ thể, giá trị toàn bộ số tiền đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đảm bảo thực hiện Dự án và chi phí đầu tư vào Dự án rất lớn trong khi Dự án chậm triển khai dẫn đến phát sinh rất nhiều chi phí tài chính, lãi vay, đồng thời kéo theo rất nhiều các thiệt hại tài chính khác như: kế hoạch bán hàng và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Dự án, ảnh hưởng tới quyền lợi của các cổ đông Công ty, đặc biệt là những cổ đông lớn.

Bên cạnh đó, theo quy định pháp luật, MBLand phải chịu tiền thuế sử dụng đất và thời hạn miễn tiền thuê đất 03 năm đầu của thời hạn Dự án được tính kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất. Mặc dù UBND tỉnh Khánh Hoà đã ra Quyết định cho thuê đất, nhưng việc chậm ký Hợp đồng thuê đất với MBLand đã khiến MBLand phát sinh thuế sử dụng đất và thời hạn được miễn tiền thuê đất cũng bị khấu trừ kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất vào tháng 10 năm 2015 trong khi trên thực tế MBLand không được sử dụng đất để triển khai thực hiện Dự án, gây thiệt hại rất lớn và các tổn thất tài chính sẽ tiếp tục tăng tỉ lệ thuận với thời gian UBND tỉnh Khánh Hoà chậm ký Hợp đồng thuê đất với MBLand".

Doanh nghiệp cần, chính quyền không vội?

Trên thực tế, Tổng công ty MBland đã rất nhiều lần gửi Công văn kêu cứu, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà nhanh chóng thực hiện thủ tục ký Hợp đồng thuê đất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho MBLand, giảm thiểu tối đa những thiệt hại tài chính nặng nề mà MBLand đang phải gánh chịu. UBND tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức nhiều cuộc họp ban ngành, song không giải quyết dứt điểm, triệt để việc nêu trên để bảo vệ quyền lợi cho MBLand.

Tại Thông báo số 33/TB-VPCP ngày 19/01/2018 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình về việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Loan, ông Nguyễn Duy Sơn và một số thành viên góp vốn của Công ty TNHH Ngọc Lan và việc liên quan đến lô đất D11, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã nêu rõ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà kiểm tra, rà soát giá trị tài sản đầu tư trên đất tại lô D11, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa của Công ty TNHH Ngọc Lan để giải quyết khiếu nại và sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý đưa dự án vào triển khai theo quy định pháp luật. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc khiếu nại liên quan đến quyền lợi riêng giữa các thành viên Công ty TNHH Ngọc Lan do các thành viên trong Công ty thoả thuận. Nếu không thoả thuận được thì khởi kiện ra Toà án giải quyết.

Như vậy, nội dung kết luận của Phó Thủ tướng đã khẳng định rất rõ MBLand không liên quan đến các tranh chấp, khiếu nại của Công ty TNHH Ngọc Lan và hoàn toàn đủ điều kiện ký Hợp đồng thuê đất và triển khai thực hiện Dự án phù hợp với các quy định của pháp luật

Ông Chu Hải Công, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Mbland cho biết: "Công ty CP Tổng công ty MBLand rất mong Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà khẩn trương ký Hợp đồng thuê đất với MBLand đối với lô D11 Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm với MBLand để thực hiện Dự án Tổ hợp Khách sạn - Resort cao cấp theo đúng Quyết định số 2823/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hoà cho MBLand thuê đất thực hiện dự án ngày 07/10/2015. Chúng tôi cũng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà điều chỉnh thời gian miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất lô D11 Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm cho MBland tính từ thời điểm Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ký Hợp  đồng thuê đất với MBLand".

Các tin khác

Cất nóc tháp C - Diamond Lotus Riverside - Bức tường xanh khổng lồ giữa lòng Sài Gòn

Cất nóc tháp C - Diamond Lotus Riverside - Bức tường xanh khổng lồ giữa lòng Sài Gòn

HOANHAP.VN - Ngày 17/01/2019, Phúc Khang Corporation và Tổng thầu xây dựng Coteccons đã tổ chức thành công lễ cất nóc Block C - Block cuối cùng của dự án Diamond Lotus Reverside, đánh dấu một cột mốc mới về dự án được mệnh danh là “biểu tượng xanh sinh thái sông nước” giữa lòng Sài Gòn.

Easy Credit mở rộng cho vay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ

Easy Credit mở rộng cho vay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ

HOANHAP.VN - Easy Credit (Khối tín dụng tiêu dùng thuộc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - EVN Finance) tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh ra các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đông Nam Bộ.

Gần 60 năm phát triển và trưởng thành

Gần 60 năm phát triển và trưởng thành

HOANHAP.VN - Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên trải qua gần 60 năm phát triển và trưởng thành (từ năm 1961 đến nay) đã có nhiều đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Khán giả Hà Nội ngỡ ngàng, say đắm với đêm hòa nhạc

Khán giả Hà Nội ngỡ ngàng, say đắm với đêm hòa nhạc 'xuống phố'

Sân khấu hoành tráng giữa không gian phố đi bộ, dàn nhạc giao hưởng không quá cầu kỳ với trang phục biểu diễn nhưng âm nhạc thì vô cùng nghiêm túc và đắm say lòng người...

Thể thao   
Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng nóng đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng

Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng nóng đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng

HOANHAP.VN - Trước chiến thắng quả cảm của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh đã thưởng nóng đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng nhằm khích lệ và động viên tinh thần các cầu thủ.

CƠ QUAN NGÔN LUẬN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Văn phòng đại diện miền Nam: 115 Bầu Cát 1, phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017