DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH -XÃ HỘI 0243.200.3150 (HN) 0918.161.911 (TP HCM)
Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Công văn Phúc đáp của Bộ CHQS tỉnh Nam Định, Quân khu 3

25/10/2018 | 09:15:28
HOANHAP.VN - Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Tạp chí Điện tử Hòa nhập (sau đây gọi là Tạp chí) có nhận được công văn số 3153/ BCH-PCT ngày 4/10/2018 của Bộ CHQS tỉnh Nam Định (Quân Khu 3) do Đại tá Trần Ngọc Thạch, Chính ủy QK3 ký tên đóng dấu gửi Tạp chí, Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định và ông Nguyễn Văn Kỳ V/v trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Kỳ.

Hồ sơ của ông Nguyễn Văn Kỳ gửi tới Tòa soạn


Nội dung Công văn số 3153/ BCH-PCT có đoạn ghi: “Qua nghiên cứu Công văn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, Công văn của Tạp chí Điện tử Hòa nhập cùng các giấy tờ phô tô kèm theo; Bộ CHQS tỉnh Nam Định trả lời như sau:

1.Tại khoản 2, Điều 14, Mục 4, Chương 2 trong Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng “Hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng” có quy định:
Các giấy tờ làm căn cứ cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật

Hồ sơ: 04 bộ (Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị tiếp nhận bản có giấy tờ gốc; Cục Chính trị quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), mỗi bộ gồm:

a) Đơn đề nghị của đối tượng (Mẫu TL), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú; trường hợp đối tượng không cư trú ở nguyên quán phải có xác nhận của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi nguyên quán; trường hợp đang công tác có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý;

b) Bản chính của một hoặc các giấy tờ sau:

Sổ trợ cấp thương tật (ban hành theo quy định tại Thông tư số 254/TT-LB ngày 10/11/1967 của Liên bộ Nội vụ - Quốc phòng – Công an);

Sổ thương binh (ban hành theo Thông tư số 53/TBXH ngày 24/12/1981 của Bộ Thương binh và Xã hội);

Biên bản giám định thương tật của Hội đồng Giám định y khoa; quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật (sao y bản chính nếu là quyết định tập thể);

Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên, nhưng đã được xếp hạng thương tật và có Bản trích lục hồ sơ thương tật được lập từ danh sách hoặc hồ sơ Thương binh đang quản lý tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị hoặc Cục Người có công/Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2.Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật của ông Nguyễn Văn Kỳ do ban CHQS huyện Hải Hậu báo cáo; cơ quan chuyên môn đã xét duyệt, thẩm định thấy trong hồ sơ của ông Nguyễn Văn Kỳ chỉ có Biên bản số 176/BB-CS ngày 14/12/2015 về kiểm tra danh sách lưu trữ tại đơn vị về trường hợp bị thương của ông Nguyễn Văn Kỳ; Giấy chứng nhận bị thương số 94/CNBT ngày 14/12/2015 ; Công văn số 176/SĐ-CS ngày 14/12/2015 về việc cung cấp danh sách quân nhân bị thương xác nhận đồng chí Nguyễn Văn Kỳ bị thương với tỷ lệ thương tật là 31% của Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 mà chưa có Bản trích lục hồ sơ thương tật được lập từ danh sách hoặc hồ sơ thương binh đang quản lý tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quy định tại Khoản 2, Điều 14, Mục 4, Chương 2 trong Thông tư số 202 nêu trên (cụ thể là còn thiếu Bản trích lục thương tật của Cục Chính trị/Quân đoàn 3).

3.Cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn ông Nguyễn Văn Kỳ liên hệ với Cục Chính trị/Quân đoàn 3 để xin cấp Bản trích lục hồ sơ thương tật nhưng không được giải quyết. Do đó để đảm bảo quyền lợi được hưởng của đối tượng, mặc dù còn thiếu Bản trích lục thương tật nhưng Bộ CHQS tỉnh Nam Định vẫn đề nghị kèm theo hồ sơ để các cấp xem xét, vận dụng giải quyết. Sau khi xem xét hồ sơ thì Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị đã có công văn trả lời yêu cầu phải có bản trích lục hồ sơ thương tật theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 14, Mục 4, Chương 2 Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng.

4.Hiện nay Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị đã có Công văn số 2619/CS-TBLS ngày 09/8/2018 về việc đề nghị cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật trong đó tại Tiết c, Điểm 3 có quy định:

Trường hợp cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng không lưu trữ được danh sách thương binh nhưng ở đơn vị thuộc quyền có lưu trữ và quản lý danh sách thương binh có tên đối tượng thì Cục Chính trị hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (nơi không có Cục Chính trị), căn cứ danh sách lưu trữ và văn bản, thủ tục cấp lại của đơn vị thuộc quyền, để lập Bản trích lục hồ sơ thương tật (Mẫu kèm theo), chuyển cho đối tượng về địa phương (nơi có hộ khẩu thường trú) đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật theo quy định.


CV số 3153/ BCH-PCT của Bộ CHQS tỉnh Nam Định (Quân Khu 3)


Căn cứ hướng dẫn của Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị; Bộ CHQS tỉnh Nam Định đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trả lại hồ sơ của ông Nguyễn Văn Kỳ kèm theo bản phô tô Công văn số 2619 của Cục Chính sách về Ban CHQS huyện Hải Hậu để bàn giao, hướng dẫn cho ông Nguyễn Văn Kỳ bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Khi nào hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Điều 14, Mục 4,Chương 2 Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng thì ông Nguyễn Văn Kỳ làm đơn đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật theo đúng quy định tại Điều 14, Mục 4, Chương 2 Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng.

(Gửi bản phô tô Công văn số 2619 của Cục Chính sách kèm theo)

Bộ CHQS tỉnh Nam Định trả lời để Tạp chí Điện tử Hòa nhập, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định và ông Nguyễn Văn Kỳ được biết”.

Tạp chí Điện tử Hòa nhập cảm ơn Bộ CHQS tỉnh Nam Định (Quân khu 3) và Sở LĐTBXH TP. Nam Định đã kịp thời đồng hành cùng Tạp chí thụ lý hồ sơ, hướng dẫn ông Nguyễn Văn Kỳ hoàn tất giấy tờ theo quy định của pháp luật để sớm được hưởng chế độ thương binh.

Các tin khác

Chọn nhà ở đâu tốt cho sức khoẻ và nên tránh chỗ nào

Chọn nhà ở đâu tốt cho sức khoẻ và nên tránh chỗ nào

HOANHAP.VN - Hiện nay tại các Thành phố lớn có vô số những dự án nhà biệt thự, chung cư ở với giá cả đa dạng làm người tiêu dùng hoa mắt không rõ nên chọn ở đâu sẽ tốt cho sức khoẻ cả gia đình, nếu ở Trung tâm thì sẽ chật chội và nhiều bụi hơn ở ngoại thành, nhưng ở ngoại thành...

Phản ứng của lãnh đạo Eximbank khi toà bác đơn khiếu nại?

Phản ứng của lãnh đạo Eximbank khi toà bác đơn khiếu nại?

HOANHAP.VN - Ngày 18/4, TAND TP. HCM đã có Quyết định Giải quyết khiếu nại đối với Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến vụ kiện ở Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Với quyết định của toà án hiện nay, Ông Lê Minh Quốc vẫn sẽ là Chủ toạ của...

Hà Nội sẽ tăng học phí một số cấp học

Hà Nội sẽ tăng học phí một số cấp học

TP.Hà Nội đã quyết định phải xây dựng lộ trình tăng học phí đối với một số cấp học và đang giao Sở GDĐT Hà Nội hoàn thiện đề án này.

Hà Nội sẽ tăng học phí một số cấp học

Hà Nội sẽ tăng học phí một số cấp học

TP.Hà Nội đã quyết định phải xây dựng lộ trình tăng học phí đối với một số cấp học và đang giao Sở GDĐT Hà Nội hoàn thiện đề án này.

Video   
Thắt lòng với ước mơ xây nhà dành tặng người mẹ mù của cậu bé mồ côi cha

Thắt lòng với ước mơ xây nhà dành tặng người mẹ mù của cậu bé mồ côi cha

Mới 5 tuổi thôi mà đã có những ý chí và suy nghĩ như này rồi, thương bé quá. Từ giám khảo cho tới khán giả ở trường quay, không ai có thể kìm nổi được cảm xúc khi xem bé biểu diễn, quá tuyệt vời so với một đứa bé 5 tuổi. 😞

CƠ QUAN NGÔN LUẬN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017