DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH -XÃ HỘI 0243.200.3150 (HN) 0918.161.911 (TP HCM)
Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội
Chợ An Đông, quận 5, TP.Hồ Chí Minh:

Dự thảo Biên bản thanh lý hợp đồng- Tiểu thương cam kết không khiếu nại!? (Kỳ 3)

11/07/2019 | 16:22:56
HOANHAP.VN - Sau khi nhận được Thư mời của Ban quản lý Trung tâm thương mại dịch vụ (TTTMDV) An Đông tham dự cuộc họp thông qua Dự thảo Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh tại TTTMDV An Đông, tiểu thương rất băn khoăn, lo ngại, vì bản Dự thảo Hợp đồng có sự thay đổi về từ ngữ, về hình thức nhưng về thực chất vẫn là bình mới rượu cũ. Chúng tôi đã gặp những người có liên quan để tìm câu trả lời.

Khiếu nại là quyền của công dân.
Ngày 7/6/2019, Ban quản lý TTTMDV An Đông, gửi Thư mời kèm 3 bản Dự thảo: Biên bản thanh lý Hợp đồng; Biên bản thỏa thuận về thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng; Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh, để tiểu thương tham dự cuộc họp thông qua Dự thảo Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh tại TTTMDV An Đông và kế hoạch dự kiến triển khai thực hiện. Qua nghiêm cứu 3 bản Dự thảo và ý kiến tư vấn của luật sư, thì nội dung các Dự thảo do Ban quản lý TTTMDV An Đông đưa ra có nhiều điểm chưa ổn, chưa phù hợp với lịch sử hình thành và phát triển của chợ An Đông. Đó là:

1.Về Dự thảo Biên bản thanh lý hợp đồng thì việc Ban quản lý TTTMDV An Đông ghi “hai bên thống nhất thanh lý trước thời hạn của của hợp đồng” nhưng không nói rõ vì sao phải thanh lý trước thời hạn, do nguyên nhân chủ quan hay khách quan!? Thật vô lý khi Khoản 2 Điều I của Dự thảo nêu rõ “Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác tích cực của bên A và bên B trong việc thực hiện hợp đồng”, có thể nói rằng, đây là việc làm mà tiểu thương không mong muốn, vì không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu cho rằng đó là sự hợp tác tích cực chỉ là ngụy biện. Tiếp đó, tại Khoản 1 Điều 2 còn nhận định “hai bên thống nhất không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến hợp đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý hợp đồng”, là không đúng sự thật, là né tránh trách nhiệm, mang tính áp đặt. Bởi lẽ, từ nhiều năm qua, các tiểu thương đã gửi đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và trình bày trong các buổi tiếp xúc với lãnh đạo quận 5, Sở Công thương, lãnh đạo thành phố... về việc Ban quản lý TTTMDV An Đông thu tiền thuê quầy, sạp trái quy định; tiểu thương không đồng ý với bản Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn ký năm 2013; về thời gian cho thuê quầy, sạp có 10 năm; Ban quản lý chậm triển khai sửa chữa nâng cấp chợ; chưa công khai việc quản lý, sử dụng số tiền 217 tỷ đồng do tiểu thương đóng góp...Đáng chú ý là tại Khoản 2 Điều 2 còn ghi “các bên không còn bất ký quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến hợp đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với hợp đồng sau khi ký Biên bản thanh lý hợp đồng”, là rất phi lý, là trái pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi phải chăng Ban quản lý TTTMDV An Đông muốn phủ nhận tất cả những tranh chấp của tiểu thương và những vi phạm của Ban quản lý TTTMDV An Đông trong thời gian qua. Hơn nữa, khiếu nại là quyền của công dân được ghi nhận tại Điều 30 của Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và quy định tại Điều 2 Luật Khiếu nại, thì Ban Quản lý TTTMDV An Đông lấy tư cách pháp lý gì để tước bỏ các quyền của công dân. Đây là hành vi vi phạm Hiếp pháp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần được làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.Dự thảo Biên bản thanh lý hợp đồng.


2.Về Dự thảo Biên bản thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng, các tiểu thương cho rằng có điểm mới, thay vì sử dụng tên gọi Bên cho thuê (Bên A) và Bên thuê (Bên B), thì Dự thảo sử dụng cụm từ Bên quản lý điểm kinh doanh (Bên A) và Bên sử dụng điểm kinh doanh (Bên B), có nội dung: 2 bên thống nhất thỏa thuận thực hiện như sau: Bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A số tiền hàng tháng. Thời điểm thanh toán được tính từ tháng 1/2019, số tiền này là mức thu tạm thời cho đến khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mức giá chính thức. Tiểu thương cho biết, việc ngưng thu tiền phí sử dụng diện tích bán hàng từ tháng 1/2017 đến nay do Ban quản lý phát thông báo ngưng không thu, không phải tiểu thương không chấp hành. Mới đây, ngày 6/6/2019, thành phố giao việc ban hành giá sử dụng diện tích bán hàng về các quận, huyện nhưng chợ An Đông không dùng tiền ngân sách Nhà nước để đầu tư và sửa chữa nên cần xem xét có tình có lý, để có sự công bằng.

3.Về Dự thảo Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh, có thay đổi về từ ngữ, cụ thể là: Bản Hợp đồng ký năm 2013 dùng cụm từ Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn, với Bên cho thuê là Ban quản lý TTTMDV An Đông và bên thuê là tiểu thương, được thay bằng Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh, với Bên A- Ban quản lý điểm kinh doanh và Bên B- Bên sử dụng điểm kinh doanh. Thời hạn thuê thay bằng thời hạn sử dụng...nhưng về bản chất của hợp đồng vẫn là bổn cũ soạn lại.. Theo luật sư Trần Hải Đức, bản Dự thảo hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh của Ban quản lý TTTMDV An Đông ký với các tiểu thương, là không đúng thẩm quyền, không phù hợp với quy định pháp luật. Bởi lẽ: Danh xưng Ban quản lý TTTMDV An Đông là không đúng theo Điều 8 Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ, về phát triển và quản lý chợ, quy định Ban quản lý chỉ dùng cho chợ truyền thống, còn loại hình Trung tâm thương mại- dịch vụ được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại. Trong trường hợp này chưa có sự phân định rõ ràng đây là Chợ An Đông hay TTTMDV An Đông nên về cơ cấu tổ chức, địa vị pháp lý có điều gì không ổn, do đó việc Ban quản lý TTTMDV An Đông đại diện bên A, ký Hợp đồng với các tiểu thương là không đảm bảo tính pháp lý.


Dự thảo Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh.


Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định UBND tỉnh quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban quản lý chợ đối với những chợ loại 1 (có trên 400 điểm kinh doanh) đang hoạt động do Ban quản lý điều hành thì việc Ban quản lý, ký hợp đồng với tiểu thương cho thuê địa điểm kinh doanh có thời hạn tại TTTMDV An Đông, là không đúng thẩm quyền, vì Ban quản lý TTTMDV An Đông do UBND quận 5 thành lập mà theo Nghị định 02/2003/ NĐ-CP phải do cấp tỉnh quyết định thành lập. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Quyết định số 784/QĐ-UB ngày 30/12/1991 của UBND TP.Hồ Chí Minh cho phép thành lập Ban quản lý TTTMDV An Đông trực thuộc UBND quận 5, được giao nhiệm vụ: Tổ chức sắp xếp ngành hàng, quản lý trật tự an ninh, vệ sinh môi trường và quản lý trật tự các hoạt động kinh doanh mua bán dịch vụ tại mặ bằng Trung tâm. Được tổ chức một số loại hình dịch vụ: thông tin kinh tế, cho thuê phòng, tổ chức hội nghị khách hàng, trưng bày giới thiệu sản phẩm. Quản lý sử dụng tốt tài sản lao động và các cơ sở vật chất được giao. Quyết định của UBND thành phố không giao cho Ban quản lý TTTMDV An Đông nhiệm vụ ký Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn với tiểu thương. Hơn nữa, Quyết định của UBND thành phố có trước Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ, vì vậy, sau khi có Nghị định 02/2003/NĐ-CP các địa phương phải thực hiện và điều chỉnh theo nội dung của Nghị định này. Do đó việc Ban quản lý TTTMDV An Đông đại diện bên A, ký Hợp đồng với các tiểu thương là không đảm bảo tính pháp lý

Nguyện vọng của tiểu thương.

Sau khi nghiên cứu các bản Dự thảo, tiểu thương đề nghị các nội dung như sau:

- Đổi tên Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh TTTMDV An Đông thành Hợp đồng quyền sử dụng quầy, sạp chợ An Đông.

- Thời gian hợp đồng sử dụng quầy, sạp ổn định, lâu dài, để tiểu thương an tâm đầu tư kinh doanh, như UBND quận 8 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng quầy, sạp chợ Rạch Ông không thời hạn. Đó là nguyện vọng chính đáng của 2.300 tiểu thương cần được xem xét, giải quyết có lý có tình, góp phần an dân, để không phát sinh điểm nóng về khiếu kiện tại khu vực này.


Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn đang còn hiệu lực. Bạn đang đọc bài Dự thảo Biên bản thanh lý hợp đồng- Tiểu thương cam kết không khiếu nại!? (Kỳ 3) tại chuyên mục Hộp thư bạn đọc. Thông tin phản ánh liên hệ đường dây nóng 0822444479 hoặc email dientu.hoanhap@gmail.com

Các tin khác

Những trải nghiệm dù đến Phú Quốc nhiều lần vẫn thèm

Những trải nghiệm dù đến Phú Quốc nhiều lần vẫn thèm

HOANHAP.VN - Có những trải nghiệm dành cho dân phượt, có những dịch vụ dành cho dân sang chảnh, cũng lại có những hoạt động hứng khởi cho giới trẻ “ham chơi” –Nam đảo Phú Quốc đang nổi lên như một thiên đường mới trên đảo Ngọc.

"Đứa con chung" của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Nhà Thủ Đức làm ăn thua lỗ lại dính nhiều sai phạm

"Đứa con chung" của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Nhà Thủ Đức làm ăn thua lỗ lại dính nhiều sai phạm

Chứng khoán Sen Vàng với dàn cổ đông rất "khủng" nhưng tình hình kinh doanh lại bết bát thậm chí cổ đông chấp nhận thua lỗ nhưng không giải thể Công ty chưa kể còn liên tục bị UBCKNN xử phạt vì loạt lỗi vi phạm.

Học phí các trường đại học, cao đẳng năm học 2019 - 2020 sẽ thay đổi thế nào?

Học phí các trường đại học, cao đẳng năm học 2019 - 2020 sẽ thay đổi thế nào?

Mức học phí cao cũng được coi là 1 trong những rào cản, nỗi lo đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi theo học Đại học. Cũng chính vì nguyên nhân này mà nhiều thí sinh cân nhắc nhập học và thay đổi ý định theo học Cao đẳng với mức học phí thấp hơn và thời gian học...

Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại LB Nga

Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại LB Nga

Đến với Kỳ thi tay nghề thế giới 2019, tổ chức tại đoàn Việt Nam có 19 thí sinh tham gia thi 18 nội dung nghề nghiệp cùng 18 chuyên gia và lãnh đạo đoàn.

Vụ Vinafood 2 “ăn đất vàng”, dân khản cổ kêu cứu mong chờ "đúng sai"

Vụ Vinafood 2 “ăn đất vàng”, dân khản cổ kêu cứu mong chờ "đúng sai"

HOANHAP.VN - Khu đất tại số 33 Nguyễn Du và 34 - 36 Chu Mạnh Trinh, P. Bến Nghé, Q 1, Tp.HCM thuộc diện đất công sản được Vinafood 2 đem góp vốn cùng Công ty TNHH Việt Hân Sài Gòn để xây dựng TT Thương mại, văn phòng cho thuê. Hiện tại dự án vẫn dậm chân tại chỗ bởi có rất...

CƠ QUAN NGÔN LUẬN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017