DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH -XÃ HỘI 0243.200.3150 (HN) 0918.161.911 (TP HCM)
Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Kiên quyết chống tình trạng lợi dụng kẽ hở của luật pháp để trốn thuế

14/03/2019 | 10:42:11
Chiều 13/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp 32 với việc cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung phiên thảo luận.

Theo báo cáo của Chính phủ, số thu hồi nợ đọng thuế trong thời gian qua năm sau luôn cao hơn năm trước, bình quân từ 2011-2017 thu đạt 81% số nợ có khả năng thu hồi, tốc độ tăng bình quân 16,3%/năm. Tỉ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh từ 12,2% năm 2014, đến năm 2017 giảm xuống ở mức 7,6% và tính đến cuối năm 2018 giảm xuống chỉ còn 7%.

Tuy nhiên, tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao, tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 31/12/2017 là 78.466 tỷ đồng, giảm 2,8% (2.261 tỷ đồng) so với thời điểm ngày 31/12/2016. Trong đó, cơ quan thuế quản lý 73.145 tỷ đồng, giảm 2,8% (2.108 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2016, bằng 7,6% tổng thu nội địa năm 2017; cơ quan hải quan quản lý 5.320 tỷ đồng, giảm 2,8% (153 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2016.

Cơ quan thuế quản lý số tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 31.469 tỷ đồng (tiền thuế nợ gốc là 19.196 tỷ đồng; tiền phạt và tiền chậm nộp là 12.273 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 43% tổng số tiền thuế nợ, bằng 3,2% tổng số thu nội địa năm 2017.

Cơ quan hải quan quản lý số tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 3.834 tỷ đồng, chiếm 72% tổng nợ của toàn cơ quan hải quan quản lý, trong đó 43,2% các khoản nợ khó thu phát sinh trước thời điểm Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung có hiệu lực.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, Luật Quản lý thuế quy định tiền chậm nộp là 0,03%/ngày trên số tiền chậm nộp, quy định này là chế tài xử lý cần thiết. Tuy nhiên, do người nộp thuế bị coi là chết, mất tích hoặc tự giải thể, phá sản không có khả năng nộp thuế nên số tiền chậm nộp ngày càng tăng qua thời gian. Tổng số tiền chậm nộp trên sổ sách kế toán cơ quan thuế của các đối tượng nêu trên là 10.465 tỷ đồng, song thực tế không có khả năng thu hồi.

Từ đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết về xử lý nợ đọng thuế để xử lý tiền chậm nộp hoặc tiền phạt chậm nộp nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho những doanh nghiệp có phát sinh nợ thuế do gặp nguyên nhân bất khả kháng; xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tồn tại lâu năm không còn khả năng thu ngân sách do người nộp thuế thực tế đã phá sản nhưng không thực hiện các thủ tục phá sản theo quy định pháp luật, người nộp thuế đã chấm dứt kinh doanh.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng, những năm qua, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Luật Quản lý thuế cùng các đạo luật khác về thuế dẫn đến việc thay đổi các các chính sách thuế. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có quy định để giải quyết các vấn đề về nợ thuế tồn đọng trong thời gian dài.

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân mất khả năng thanh toán hoặc ngừng kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục giải thể, phá sản; có nhiều trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự nhưng không được xóa nợ do không bảo đảm các điều kiện quy định tại Luật Quản lý thuế hiện hành.

Trong khi đó, sự phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý, cấp phép kinh doanh chưa thực sự hiệu quả dẫn tới có nhiều doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, sau đó đăng ký thành lập doanh nghiệp mới cũng là nguyên nhân gây nợ đọng thuế lớn.

Nợ thuế từ các tổ chức, cá nhân không còn kinh doanh chưa được giải quyết kéo dài qua các năm khiến tỷ lệ nợ thuế không có khả năng thu hồi ngày càng tăng và đã chiếm gần 44,9% trên tổng số tiền thuế nợ tính đến cuối năm 2017. Do đó, việc ban hành Nghị quyết xử lý nợ thuế là cần thiết.

Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, đây là nghị quyết đặc thù, nhạy cảm, với các chính sách được ban hành chưa được quy định trong Luật Quản lý thuế hiện hành, có phạm vi rộng, tác động khá lớn đến nguồn thu ngân sách nhà nước, sự công bằng giữa các đối tượng, tâm lý của người nộp thuế và tính nghiêm minh của pháp luật về thuế, cần rà soát nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, thận trọng.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội cho phép bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội và giao Chính phủ, Cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Quốc hội xem xét, quyết định vào Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên thảo luận


Sau khi thảo luận, UBTVQH thống nhất, tuy việc xóa nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp là công việc thường xuyên nhưng cần xem xét thận trọng, nghiêm túc, công bằng, công khai và đúng pháp luật; tránh tình trạng lạm dụng, lợi dụng kẽ hở của luật pháp để trốn thuế.

UBTVQH quyết định, chờ sau khi Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7; đề nghị Chính phủ căn cứ tình hình thực tế và quy định của Luật Quản lý thuế (sửa đổi), tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại phiên họp này để rà soát, hoàn thiện lại dự thảo nghị quyết này, đề nghị UBTVQH trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ rõ trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan quản lý thu thuế để Quốc hội xem xét.

Cũng trong sáng nay, UBTVQH cũng đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thư viện. Một số đại biểu lưu ý tới tình trạng sách thư viện bị bán theo cân, gây thất thoát lớn về tài sản nhà nước và nguồn tri thức quý. Từ đó, các đại biểu cho rằng, cần thiết ban hành Luật Thư viện để quản lý thư viện, hoạt động thư viện tốt hơn trong thời gian tới.

Các tin khác

Quy hoạch mà không như quy hoạch!

Quy hoạch mà không như quy hoạch!

Lẽ ra, điều chỉnh quy hoạch là để đáp ứng sự thay đổi của xã hội, phù hợp với cuộc sống của người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nhưng thực tế lại hướng đến lợi nhuận của chủ đầu tư.

Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh liên quan đến gian lận thi cử

Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh liên quan đến gian lận thi cử

Nhiều thí sinh liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình đã đăng ký tham dự kỳ thi năm nay.

Những bước tiến mới trong công tác giáo dục nghề nghiệp

Những bước tiến mới trong công tác giáo dục nghề nghiệp

HOANHAP.VN - Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn được ban hành đã tạo tiền đề thúc đẩy phát triển cho giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Uy tín của Công ty Mỹ Hưng là những công trình về đích sớm.

Uy tín của Công ty Mỹ Hưng là những công trình về đích sớm.

Trong thời gian vừa qua, hầu hết những công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng do Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Hưng thi công đều hoàn thành trước thời hạn, đã khảng định các chủ trương đúng đắn của UBND Huyện cũng như uy tín và năng lực của Mỹ...

CƠ QUAN NGÔN LUẬN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017