DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH -XÃ HỘI 0243.200.3150 (HN) 0918.161.911 (TP HCM)
Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Quỳnh Phụ - Thái Bình: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới

13/08/2019 | 11:11:07
HOANHAP.VN - Bước vào thế kỉ XXI, với những thành tựu quan trọng của đất nước trên chặng đường đổi mới và phát triển, huyện Quỳnh Phụ như được tiếp thêm nguồn sinh lực, sự năng động sáng tạo trong “cách nghĩ, cách làm”, chủ động tháo gỡ, khắc phục khó khăn. Sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Quỳnh Phụ bứt lên như một điểm sáng điển hình trong toàn tỉnh về thành tích xây dựng nông thôn mới.

Trụ sở: HĐND - UBND huyện Quỳnh Phụ.


Là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ có lợi thế nhờ tiếp giáp với tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Người Quỳnh Phụ tự tin, đón nhận những cơn gió lành từ công cuộc đổi mới và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Để tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sông nhân dân, bài toán khai thác tiềm năng, lợi thế sao cho hiệu quả luôn thường trực trong suy nghĩ của mỗi cán bộ đảng viên và người dân Quỳnh Phụ. Trong điều kiện còn nhiều hạn chế của một huyện nông nghiệp, Quỳnh Phụ đã lựa chọn được hướng phát triển phù hợp, ổn định và bền vững. trong nông nghiệp huyện tập trung chuyển dịch cơ cấu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp nhằm tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp. Việc phát triển làng nghề đã khai thác tốt nguồn nhân lực địa phương.

Từ thuở các vua Hùng dựng nước đến các triều đại phong kiến sau này, huyện Quỳnh Phụ là vùng đất có bề dày truyền thống yêu nước, cách mạng. Vẫn còn đó, hào khí ngân vang từ “Tiếng trống Sơn Đồng, tiếng cồng Vạn Thắng” hòa với tinh thần quả cảm của những “gái Đồng Tiêm cầm niềm phá bốt, trai Quan Đình vác cuốc đuổi Tây”. Anh dũng quật cường trong kháng chiến, cần cù sáng tạo trong lao động, chung tay, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng nông thôn mới. Những Thành tựu trong phát triển kinh tế đã đạt được là nền tảng để huyện Quỳnh Phụ tạo những bước phát triển toàn diện về văn hóa - xã hội. Huyện đã khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của tỉnh, Trung ương kết hợp với nguồn vốn của địa phương trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ cuộc sống. Người Quỳnh Phụ luôn tự hào về vùng đất và người nơi đây đã làm nên bao kỳ tích.


Đ/c Nguyễn Văn Điều, Tỉnh ủy viên – Bí Thư huyện ủy Ảnh: Vũ Thị Kiên


Những bước tiến của công cuộc đổi mới, CNH - HĐH, xây dựng nông thôn mới ở Quỳnh Phụ

Huyện Uỷ - HĐND - UBND huyện Quỳnh Phụ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giao chỉ tiêu về đích xây dựng nông thôn mới cho các xã năm 2019; thành lập tổ công tác, kiểm tra, rà soát, đánh giá các tiêu chí, tiến độ thực hiện các tiêu chí, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị của huyện trên cơ sở nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình từ năm 2011 - 2019 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh, huyện, các địa phương, vốn lồng ghép, vốn doanh nghiệp hỗ trợ, cộng đồng dân cư đóng góp và các nguồn khác, bao gồm cả bằng tiền và ngày công, xi măng tỉnh hỗ trợ quy ra tiền, hiến đất, tài sản là 1.984,58 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương, tỉnh: 480.284 tỷ đồng, chiếm 24,2%; Ngân sách huyện: 101.675 tỷ đồng, chiếm 5,12%; Ngân sách xã: 352.316 tỷ đồng, chiếm 17,76%; huy động nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác: 1.050,302 tỷ đồng, chiếm 52,92%;


Cải tạo kênh mương. Ảnh: Vũ Thị Kiên 


Thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng trả chậm cho các địa phương xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới theo Quyết định số: 19/2013/QĐ – UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh, đến hết tháng 6 năm 2019 toàn huyện đã tiếp nhận được 152.601 tấn/180.735 tấn được UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện xây dựng các công trình nông thôn mới. 3 xã phấn đấu: An Khê, Quỳnh Thọ, An Vũ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Huyện chỉ đạo, giám sát các xã thực hiện các tiêu chí về cơ sở vật chất, phát triển kinh tế, quy hoạch chi tiết hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, vùng sản xuất hàng hóa tập trung và quy hoạch chi tiết trung tâm xã, các xã đã tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc, việc dồn điền đổi thửa, xây dựng hệ thống bờ vùng, bờ thửa và chỉnh trang đồng ruộng, giao thông nông thôn, lưới điện trạm bơm, cống đập, chợ trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, trạm y tế, trạm cấp nước sạch, bãi xử lý nước thải…được tập trung đầu tư xây dựng theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Các tuyến đường trục xã, trục thôn xóm, ngõ xóm được đầu tư đồng bộ. Giai đoạn 2010 -2019, các xã đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp được 1.093,4 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 146,2 km đường trục xã; 278,3 km đường giao thông nội đồng; 287,7 km đường trục thôn; 381,2 km đường nhánh cấp 1 trục thôn.100% số km đường thôn/ xóm được cứng hóa đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa, các tuyến đường có chiều rộng nền đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; xây mới 32 trạm bơm, 7 trạm cấp nước sạch, 22 trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non, 20 nhà văn hóa xã; 55 nhà văn hóa thôn; 9 trạm y tế; nâng cấp 12 chợ; 11 xã hoàn thành nâng cấp lưới điện nông thôn; 25 sân thể thao xã; 95 sân thể thao thôn…

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện, có bước chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 ước đạt 3.564,7 tỷ đồng (Giá CĐ năm 2010) tăng 0,3% so với năm 2018. Toàn huyện có 253 trang trại đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí Thông tư 27, chiếm 32,6% trong tổng số trang trại toàn tỉnh. Giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt 1.380,0 tỷ đồng; Toàn huyện có 337 lồng cá nuôi trên sông Luộc. Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2019 ước đạt 5.800 tấn, giá trị sản xuất ước đạt 146,0 tỷ đồng, tăng 9,88% so với cùng kỳ.


Khai hội Đền A Sào - huyện Quỳnh Phụ 


Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất được chú trọng, toàn huyện hiện có 507 máy cày đa năng cỡ lớn và cỡ trung, 1.258 máy làm đất cỡ nhỏ và 196 máy gặt đập liên hợp, 117 máy lên luống và khe rạch, 216 công cụ gieo sạ hàng lúa và 10 máy cấy, giảm chi phí và công lao động trong sản xuất nông nghiệp. tổ chức liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên, Toàn huyện cơ bản xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách; tạo việc làm mới cho dân cư nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người trong toàn huyện ước đạt 45,9 triệu đồng/ người/năm… Tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 96/101 trường (đạt 95,04%), chất lượng độ ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện ở các cấp học được nâng cao. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông bằng các loại hình đào tạo đạt 99,86%… 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Phong trào xây dựng xã, thôn, làng, gia đình văn hóa, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh. Hệ thống chính trị được củng cố, cán bộ cấp xã chuẩn hóa tăng nhanh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nền nếp, tích cực. Các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được duy trì hoạt động có hiệu quả, phát huy sức mạnh toàn dân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Toàn huyện có 10 công trình cấp nước sạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nước sạch cho nhân dân; Có 6 lò đốt rác (Xử lý rác thải của 7 xã)

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Quỳnh Phụ đã huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân. Sự năng động, sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thắp sáng niềm tin bằng những việc làm thiết thực. Xây dựng Đảng bộ và chính quyền vững mạnh toàn diện, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng lực, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Tổ chức làm việc với Đoàn thẩm định xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Trung ương kiểm tra thực tế xây dựng nông thôn mới của huyện và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện. Sau 9 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, làm thay đổi diện mạo cả một vùng quê . Quỳnh Phụ đã khoác trên mình tấm áo đa sắc màu của nàng xuân tươi trẻ Công - Nông - Thương phát triển và hội nhập.

Bạn đang đọc bài Quỳnh Phụ - Thái Bình: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới tại chuyên mục Trong nước. Thông tin phản ánh liên hệ đường dây nóng 0822450008 hoặc email dientu.hoanhap@gmail.com

Các tin khác

Gia đình Lan Phương cùng nhà Xoài và nhà Đậu tham gia  "học bơi" với VĐV bơi lội xuất sắc nhất thế giới tại JW Marriott Phu Quoc  Emerald Bay

Gia đình Lan Phương cùng nhà Xoài và nhà Đậu tham gia "học bơi" với VĐV bơi lội xuất sắc nhất thế giới tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay

HOANHAP.VN - Tổ ấm của diễn viên Lan Phương cùng nhiều gia đình khác đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, ngọt ngào tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay trong chương trình đặc biệt dành cho gia đình mang tên “Family by JW”.

Home Credit tung nhiều chương trình hấp dẫn cho thẻ tín dụng

Home Credit tung nhiều chương trình hấp dẫn cho thẻ tín dụng

HOANHAP.VN - Trong tháng 8 và 9/2019, Home Credit triển khai nhiều chương trình khuyến mại cho khách hàng của sản phẩm thẻ tín dụng Home Credit, bên cạnh các ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ hay hoàn tiền hấp dẫn lên đến 10% cho tất cả các giao dịch.

Thay đổi về xếp lương cho viên chức giáo dục nghề nghiệp

Thay đổi về xếp lương cho viên chức giáo dục nghề nghiệp

HOANHAP.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp.

Năm 2020 Việt Nam cần tới 530.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Năm 2020 Việt Nam cần tới 530.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Kỹ thuật số ASEAN 2019. Theo đó, khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đang là các thị trường lao động tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhu cầu lao động tăng cao sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt là thanh...

50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ

50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ

HOANHAP.VN - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử có giá trị to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc. Đó là nguồn cổ vũ toàn Đảng ,toàn quân, toàn dân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đòan kết dân tộc.

CƠ QUAN NGÔN LUẬN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017