Than Mạo Khê: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với an toàn lao động và bảo vệ môi trường

Năm 2022 là năm Than Mạo Khê - TKV (Than Mạo Khê) có thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Đầu năm, ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây khó khăn cho công tác điều hành sản xuất của Công ty. Các nhà thầu nước ngoài phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội để phòng chống dịch, dẫn tới tiến độ thực hiện dự án dưới mức -150 bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Văn Phú – Invest: Quan điểm khác biệt về an toàn lao động trên mỗi công trường

Sự chuyên tâm và uy tín của Văn Phú - Invest không chỉ được tạo lập từ những dự án chất lượng, không gian sống với thiết kế đặc sắc,… mà còn được hình thành từ ý thức tuân thủ và quan điểm khác biệt của chủ đầu tư về an toàn lao động & vệ sinh công trường (ATLĐ&VSCT) trong quá trình thi công.
2021-10-14 21:03:55