Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất - Techfest VinhPhuc 2022

Sáng ngày 18/11/2022, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, đã diễn ra Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất (Techfest VinhPhuc 2022). Sự kiện do UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Cục phát triển Thị trường & Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc cùng phối hợp thực hiện.