Đồng chí Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

Từ ngày 22-24/9, tại Yên Bái đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với 325 đại biểu chính thức. Với số phiếu tín nhiệm 100% Hội nghị bầu đồng chí Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, đồng chí Trần Huy Tuấn làm PBT Tỉnh uỷ.