Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh

Ngày 12/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp và tại cơ sở khám chữa bệnh.