Điều kiện nào để căn hộ giá 25 triệu đồng/m2 cho người thu nhập thấp được thực thi?

Ước mơ an cư, có nhà ở vừa túi tiền đối với người dân thu nhập thấp hiện này còn quá xa vời khi mà thị trường có nhiều biến động về giá, chính sách còn nhiều bất cập.