Khắc hoạ những biểu tượng du lịch Việt Nam qua bộ tem “Cáp treo hiện đại”

Sở hữu nhiều kỷ lục thế giới cùng những giá trị làm nên biểu tượng cho du lịch Việt Nam, bốn tuyến cáp treo của Sun Group đã được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn để thiết kế nên bộ tem “Cáp treo hiện đại”.