Hướng dẫn thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip

Theo Công văn số 971/BYT-BH của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố, hướng dẫn về việc triển khai thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.