Bản tin Hoà Nhập ngày 3/3/2022: Gần 500 người Việt tại vùng chiến sự Ukraine được sơ tán an toàn

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao liên quan tới tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine, Tổ Công tác bảo hộ công dân gồm các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ sơ tán người Việt Nam tại Ukraine ra khỏi các vùng chiến sự.