Hà Nam: Ông Nguyễn Đức Vượng trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 27/12, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2019-12-27 17:48:52