Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Vào lúc 10h5' sáng 2/3/2023, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, ông Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2023-03-02 10:49:12