Đan Mạch-Việt Nam đối thoại sản xuất nông nghiệp bền vững

Ngày 22/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp Cục Thú y và Thực phẩm Đan Mạch, Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch tổ chức hội thảo chuyên đề ''Nông nghiệp cho tương lai: Đối thoại Đan Mạch-Việt Nam về sản xuất nông nghiệp và thực phẩm xanh và tiết kiệm tài nguyên''.