Cho phép ô tô 'độ, chế’ một số phần dành cho người khuyết tật

Theo Thông tư mới của Bộ GTVT quy định một số trường hợp được phép cải tạo hệ thống phanh, hệ thống lái hay hệ thống treo vẫn được đăng kiểm.

Danh sách, địa điểm các Trung tâm đăng kiểm còn hoạt động tại Hà Nội

Tại Hà Nội, chỉ còn 16/31 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động.
2023-03-01 08:35:45