Huyện Mê Linh, Hà Nội: Cần bảo đảm lợi ích hợp pháp cho người dân trong việc cấp “sổ đỏ”

Bà Nguyễn Thị Tường (huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội) nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết về những “bất hợp lý” trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đến nay chưa được giải quyết.