WB công bố gói bảo trợ xã hội trị giá 1 tỷ USD cho Ấn Độ

Gói bảo trợ trên sẽ gắn liền với các chương trình hiện hành của Chính phủ Ấn Độ để hỗ trợ những nhân viên thiết yếu tham gia nỗ lực chống COVID-19 cũng như các nhóm yếu thế.