Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội: tuyển sinh ngắn hạn nghề dành cho người khuyết tật

Trong điều kiện bình thường, cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) vốn đã khó khăn, thì những năm qua - dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp càng khiến vấn đề giải quyết việc làm cho người khuyết tật thêm nhiều trở ngại.