Đà Nẵng 4 năm nữa: 100% người tâm thần, trẻ khuyết tật tự kỷ nặng được hưởng trợ cấp

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 23-4-2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.

Giúp đỡ trẻ tự kỷ có cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn

Số lượng trẻ ở Việt Nam mắc chứng tự kỷ gia tăng đáng kể và trở thành một vấn đề xã hội rất đáng quan tâm, cho đến nay người tự kỷ vẫn chưa thể hòa nhập cộng đồng do những rào cản định kiến xã hội.
2021-04-01 14:11:13