Những chai nước nghĩa tình giữa mùa dịch Covid-19

Đợt dịch CoViD-19 làn sóng thứ 4 bùng phát tại việt Nam đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế của toàn xã hội. Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội đã dồn lực vào hỗ trợ mọi người dân, mọi lực lượng để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất, hiệu quả nhất.