Giải quyết chế độ theo Quyết định 62 có cần giấy tờ gốc?

Bác của tôi là thanh niên xung phong tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. Do không nắm được chính sách, bác tôi nộp hồ sơ muộn và cấp có thẩm quyền yêu cầu bác tôi phải có danh sách trích ngang bản gốc trong khi các trường hợp được giải quyết chế độ trước đó không cần giấy tờ này. Hiện tại, đơn vị của bác tôi đã giải thể, không thể xin được trích ngang bản gốc, chỉ có giấy xác nhận của đơn vị mới. Xin hỏi, bác tôi cần làm gì để hưởng chế độ?