Từ 1/4/2022, người lao động làm thêm không quá 60 giờ/tháng

Mới đây, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua  Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động với 100% đại biểu có mặt tán thành.