Chính phủ Việt Nam, Australia và các cơ quan Liên hợp quốc cùng chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực

Vừa qua tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam, Australia, và các cơ quan Liên hợp quốc (UNFPA, UNICEF và UN Women) đã chính thức khởi động một dự án mới nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam - một hoạt động ứng phó ưu tiên trong bối cảnh đại dịch Covid-19.