Bại liệt vì nghề lặn: Ánh sáng cuối đường hầm

Cứ tưởng cuộc đời ngư nghiệp sẽ kết thúc với những người đàn ông làm nghề lặn ở đảo Phú Quý (Bình Thuận), nhưng nhờ sự tận tình chữa trị của các bác sĩ áo lính, sau nhiều năm chịu đựng đau đớn, ngư dân Phú Quý vẫn có cơ hội tiếp tục nghề biển.