4 bộ khẩn trương trình phương án đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh

Các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẩn trương trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Thời hạn chậm nhất trước ngày 30/11/2023.

Đổi mới nhưng không đổi màu!

HOANHAP.VN - Hiện nay, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, đòi hỏi mỗi Đảng viên cần nỗ lực nâng cao nhận thức trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2022-04-17 09:41:47

Vai trò của nhà đầu tư cá nhân trong nước

Cùng với số lượng tài khoản gia tăng, tỷ trọng giá trị giao dịch nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt mức cao nhất trong những năm gần đây. Đáng chú ý, dòng tiền vay cũng tăng cao.
2021-09-22 09:27:44

Thời cơ “vàng” để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Vương quốc Anh

HOANHAP.VN - Đó là lời nhận định của ông Nguyễn Cảnh Cường – Tham tán thương mại Việt Nam tại Vương Quốc Anh. Ông Cường phát biểu: Nhiều nước có sản phẩm tương tự xuất khẩu như Việt Nam nhưng họ lại chưa kịp có Hiệp định thương mại tự do với Vương quốc Anh. Đây là thời gian “vàng” để các doanh nghiệp Việt Nam, tranh thủ cơ hội, thiết lập quan hệ bạn hàng để chiếm lĩnh vị trí và thị phần trên thị trường Anh.
2021-07-02 15:49:32

Văn Phú - Invest: Quản lý thay đổi và nắm bắt cơ hội

Sáng 15/05/2020 tại Hà Nội, CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (HOSE: VPI) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 nhằm trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, kết quả kinh doanh 2019, chi trả cổ tức và một số nội dung quan trọng khác liên quan đến công tác đầu từ cũng như kế hoạch phát triển dự án mới.
2020-05-16 08:45:53