Người tố cáo tham nhũng, lãng phí được bảo vệ thế nào?

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành dự thảo Thông tư về việc bảo vệ người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.
2020-11-09 09:14:35

Lượng ma túy thu giữ trong năm 2019 lớn nhất từ trước đến nay

Năm 2019, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Việt Nam đã thu giữ được lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay.
2020-01-07 10:57:34