Tổng cục QLTT: thành lập Tổ công tác về Quản lý thị trường

Ngày 11/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh ký ban hành Quyết định số 1444/QĐ-TCQLTT thành lập Tổ công tác về quản lý thị trường (QLTT) do ông Trần Hùng làm Tổ trưởng, 2 Tổ phó là ông Thân Đức Công, và ông Ngô Văn Phong.