Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa: Hành trình, kinh nghiệm và nhiệm vụ tương lai

Quận Đống Đa, nơi chứng kiến sự ra đời Đảng bộ khối Doanh nghiệp trong suốt 10 năm qua, đã đánh dấu một hành trình đầy ấn tượng và nhiều kinh nghiệm quý báu. Khối Doanh nghiệp không chỉ là một đơn vị quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, theo định hướng xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đội ngũ Đảng viên.