Các mức bảo hiểm thất nghiệp do Covid-19 cho người lao động từ gói 30.000 tỷ đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
2021-09-26 10:00:00