Một số quy định khiến doanh nghiệp bất động sản gặp khó?

Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp cho biết, 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở trong quá trình chuẩn bị đầu tư, xây dựng và kinh doanh, mà nguyên nhân chủ yếu là do một số quy định pháp luật không đồng bộ, thống nhất; thủ tục pháp lý khi luật mới chưa hẹn ngày phê duyệt.