Kiến nghị tăng bậc lương, hệ số lương cán bộ, công chức, viên chức

Cử tri tiếp tục kiến nghị Trung ương sớm điều chỉnh chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo hướng điều chỉnh tăng bậc lương, hệ số lương cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đồng thời, sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Bản tin Hòa nhập ngày 29/6/2022: Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7

Bản tin Hòa nhập ngày 29/6/2022 có những nội dung sau đây.
2022-06-29 20:56:33

Bản tin Hoà nhập ngày 18/4/2022: 8 hiệp hội kiến nghị lùi thời điểm tăng lương tối thiểu

Bản tin Hoà nhập ngày 18/4/2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
2022-04-18 07:11:05