Tỉnh Lào Cai và ký ức về những ngày đầu thành lập

Ngày 12/8/1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn, tái lập tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi Trung ương ra quyết định thành lập Tỉnh ủy lâm thời Lào Cai, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhanh chóng triển khai mọi công việc của tỉnh mới.

Bố cáo thành lập Văn phòng Luật sư

Bố cáo thành lập Văn phòng Luật sư, Công ty Luật trách nhiệm một thành viên FBLAW.
2021-01-12 07:00:00