Giải quyết sao với 1,6 tỷ trẻ em đang ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19?

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, trẻ có khả năng học tới 2.100 từ trong vòng 1 phút. Tuy nhiên, trẻ chậm nói có xu hướng gia tăng trong thời gian dịch bệnh, nếu không được can thiệp và giúp đỡ sớm có thể gặp nhiều khó khăn trong tương lai.