Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022

HOANHAP.VN - Sáng ngày 24/4/2022, tại trường Cao đẳng Việt Đức - Nghệ An, đã diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và ký kết hợp tác đào tạo lao động năm 2022.