Bản tin Hòa Nhập ngày 13/10/2021: Đồng Nai hỗ trợ tiền trọ cho công nhân ở 176.000 phòng trọ

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo tiếp tục rà soát và chi hỗ trợ các chính sách cho người dân để giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất chiến lược vaccine

Ngày 23/6, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 167/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
2021-06-23 23:09:03