2.900 lãnh đạo báo chí, xuất bản học trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.

Báo chí cần trách nhiệm, khách quan, trung thực và sáng tạo hơn nữa

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị giao ban Báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020 sáng 4/2.
2020-02-04 16:10:00