Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội: Kết nối phổ biến và chuyển giao chương trình, tài liệu đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nằm trong chuỗi các Hội nghị thuộc Đề án 844 – “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” của Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng ngày 28/10/2022, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên (Bộ KH&CN), Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội chủ trì thực hiện, tổ chức: Hội nghị “Kết nối phổ biến và chuyển giao chương trình, tài liệu đào tạo của nhiệm vụ Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.