Bắc Từ Liêm khen thưởng 6 tập thể, 2 cá nhân về phòng, chống thiên tai năm 2022

Trong năm 2022, UBND quận Bắc Từ Liêm đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp vi phạm lĩnh vực đê điều, thủy lợi, phòng, chống thiên tai. UBND quận Bắc Từ Liêm đã khen thưởng 6 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.