Đường sắt Đô Thị: Nâng tầm vóc tương lai đô thị lớn

Thành phố Thông minh đang là một xu hướng phát triển đô thị nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia, các đô thị như một cách thức hội nhập quốc tế, trong đó, giao thông đô thị thông minh là xương sống có thể giúp các đô thị chống lại các vấn đề về phát triển đô thị ngày nay như là tăng trưởng dân số nhanh, ô nhiễm, suy thoái môi trường, gây đình trệ phát triển kinh tế…