Sơn Thành (Nghệ An): Tạo bước đột phá, xây dựng tiền đề cho Đại hội Đảng các cấp

Để tiến tới Đại hội điểm thành công của Đảng bộ huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh Nghệ An. Trong những năm qua Đảng bộ xã Sơn Thành, huyện Yên Thành đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Tạo bước đột phá, tích cực triển khai các bước, tạo tiền đề chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Điểm mới quan trọng trong lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII

So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất. Việc phân bổ đại biểu dự Đại hội căn cứ theo quy định của Điều lệ Đảng và có tính đến địa điểm tổ chức Đại hội.
2021-01-25 06:00:00

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Chú trọng quyền của người dân

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thị An cho rằng dự thảo lần này quan tâm đến đời sống của người dân, đến những quyền lợi sát sườn, đến những nhu cầu xứng đáng được hưởng của người dân.
2020-11-07 10:41:31

Đồng chí Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

Từ ngày 22-24/9, tại Yên Bái đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với 325 đại biểu chính thức. Với số phiếu tín nhiệm 100% Hội nghị bầu đồng chí Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, đồng chí Trần Huy Tuấn làm PBT Tỉnh uỷ.
2020-09-24 14:49:27

Mỹ Lộc (Nam Định) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ lộc (Nam Định) lần thứ XII xác định mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; phấn đấu đến năm 2025 có 70% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
2020-07-23 09:55:20

Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Đống Đa: Chủ động, sáng tạo xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh

Sáng ngày 11/6, tại Hà Nội, Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức đại hội đại đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với nội dung "Đoàn kết - trí tuệ - đổi mới - chủ động - sáng tạo xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh".
2020-06-11 10:37:53

Làm tốt công tác nhân sự, ngăn hiện tượng 'cua cậy càng, cá cậy vây'

Trung tá Nguyễn Văn Niêm, ở Hà Nội, cho rằng để làm tốt công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, cần bắt đầu từ cấp xã, phường, thị trấn cho tới Trung ương, "không được coi nhẹ cấp chi bộ."
2020-05-10 17:30:52

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa, đồng thời tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện.
2020-02-07 14:45:32