Bài viết của Tổng Bí thư là định hướng chiến lược mang tính thời đại

2022-04-16 09:42:44 0 Bình luận
Theo ông Khamvisanh Keosouvanh, nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất phù hợp với tình hình phát triển thực tế của Việt Nam cũng như của thế giới.

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là “định hướng chiến lược mang tính thời đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.”

Đây là nhận định của ông Khamvisanh Keosouvanh, Trợ lý Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong bài viết gửi riêng cho phóng viên TTXVN tại Vientiane.

Theo ông Khamvisanh, nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất phù hợp với tình hình phát triển thực tế của Việt Nam cũng như của thế giới. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thứ nhất, sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội Đảng XIII), nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng và nhân dân Việt Nam là phổ biến, quán triệt và phấn đấu tổ chức thực hiện các mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước đến các mốc năm 2025, 2030 và 2045 mà Đại hội Đảng XIII đã đề ra, cũng như xác định phương hướng để thống nhất tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong công tác chính trị-tư tưởng ở trong và ngoài Đảng; đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Việc bài viết được xuất bản trước ngày tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và  dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất phù hợp để giúp lãnh đạo Việt Nam nhận thức rõ, chuẩn bị lựa chọn nhân sự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với những thời cơ và thử thách mới.

Ông Khamvisanh Keosouvanh - tác giả bài viết tại phòng làm việc ở Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thứ hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu bài viết với những ngôn từ nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc, từ đó khẳng định chủ trương, lập trường của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ ngày được thành lập và trong suốt sự nghiệp đấu tranh cách mạng, đó là: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Qua đó thể hiện sự vững tin tuyệt đối, sự trung thành của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước tiến tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Ông Khamvisanh nhấn mạnh bài viết đã nêu bật quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm Đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới.

Theo ông Khamvisanh, không phải ngẫu nhiên mà trong năm 2020, khi cả thế giới đang phải đối mặt với sự lây lan của đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn là quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài và có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hàng đầu tại khu vực châu Á.

Ông khẳng định rất hiếm quốc gia nào trên thế giới có thể làm được điều này, đồng thời tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa sẽ đảm bảo thực hiện thành công.

Thứ ba, bài viết là định hướng chiến lược mang tính thời đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; là kết tinh trí tuệ của người viết, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào tình hình thực tiễn của Việt Nam, là sự tổng kết mới về mặt lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần quan trọng làm đa dạng, phong phú kho tàng lý luận về chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Do vậy, bài viết rất phù hợp để đưa ra thảo luận trên diễn đàn quốc tế về sự nghiệp xây dựng, phát triển của các quốc gia có mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội.

Không chỉ vậy, bài viết cũng phù hợp để đưa vào nội dung trao đổi lý luận của Đảng cũng như các trường Đảng tại những quốc gia có mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội để trao đổi kinh nghiệm, đưa ra thảo luận, nghiên cứu tại các hội thảo khoa học, là tài liệu nghiên cứu ý nghĩa cho các giảng viên, nghiên cứu sinh của các trường Đảng.

Ông Khamvisanh nêu rõ Lào và Việt Nam là hai nước anh em, có quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện; Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam có cùng một nguồn cội từ Đảng Cộng sản Đông Dương.

Do đó, bài học kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hướng tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội, nhất là kinh nghiệm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc rút cũng sẽ là những bài học quý báu cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào để vận dụng vào tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cùng nhau lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc giáo dục thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là 'kiến trúc sư' của Nhà nước Việt Nam độc lập. Với tầm nhìn của một vĩ nhân cùng trải nghiệm thực tiễn của lãnh tụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của thanh niên và tầm quan trọng của việc giáo dục thanh niên.
2024-05-19 09:30:58

TP Hạ Long (Quảng Ninh): Nhiều kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khen thưởng phong trào “Học và làm theo Bác” năm 2023 và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
2024-05-18 16:21:54

Thủ tướng: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".
2024-05-18 09:58:07

Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh và Công ty TNHH K&P HASE ký biên bản ghi nhớ

Ngày 16/5/2024, tại số 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH K&P HASE và Hiệp hội người Hàn Quốc tại HCM – Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (Korean Association in HCMC).
2024-05-16 23:30:00

Hội nghị Trung ương 9: Chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
2024-05-16 15:54:13

Đảng ủy Khối DN Đống Đa sơ kết 3 năm Đề án nâng cao chất lượng chi bộ

Sáng 15/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11-ĐA/TU, ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”
2024-05-15 16:08:53
Đang tải...