Sắp Tổng kết 10 năm Chương trình Vì biển đảo - tuyến đầu Tổ quốc

Chương trình nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 sẽ điểm lại hành trình gây Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” trong suốt 10 năm qua. Chương trình Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh và Đài truyền hình Thành phố (HTV) tổ chức vào 19h30 ngày 7/9/2023.