Đảm bảo quà Tết cho thương bệnh binh, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021, Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã giao nhiệm vụ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chăm lo, đảm bảo quà Tết cho các đối tượng chính sách.
2022-01-01 17:20:22

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7

Cùng với cả nước hướng về ngày kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), thành phố Hạ Long đã tổ chức gặp mặt 225 đại biểu là các Mẹ VNAH, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVT, AHLĐ, Thương bệnh binh nặng và các đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn.
2020-07-26 15:23:07